SCAROIL

SCAROIL  Simulator training for cargo handling and oil recovery  (ESR)

Projektin kesto

1.1.2016 - 31.3.2018

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus

SCAROIL  Simulators  (EAKR)

Projektin kesto

1.5.2016 - 31.3.2018

Rahoittaja

Uudenmaan liitto

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami (hallinnoija)

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KyAMK

Tavoitteet

Hankkeiden tavoitteena on luoda uudet lastinkäsittelyn ja öljyntorjunnan koulutuskonseptit, joilla lisätään aikuiskoulutuksen työelämävastaavuutta, laatua ja osuvuutta. Hankkeessa lisätään työntekijöiden ammattitaitoa logistiikan automatisaation, lastinkäsittelylaitteistojen teknisen kehityksen sekä tiukentuvien ympäristömääräysten edellyttämälle tasolle, ja luodaan toimintatapa jolla osaamista voidaan päivittää myös tulevissa muutoksissa. Koulutuksen toteuttamisella simulaatio-oppimisympäristössä tavoitellaan turvallisempaa, ekologisempaa sekä uusinta tietotekniikkaa ja ICT-pohjaisia ratkaisuja hyödyntävää koulutusmallia.

Toteutus

Hankkeella uudistetaan logistiikka- ja satama-alan koulutusta luomalla uudenlainen koulutuskonsepti. Kehitettävän konseptin pilottikoulutusten teemaksi on valittu satamanosturinkuljettajien lastinkäsittelykoulutus sekä öljyntorjuntakoulutus. Koulutus toteutetaan simulaatiopohjaisessa oppimisympäristössä lastinkäsittely- ja öljynkeräyssimulaattoreilla. Koulutus on suunnattu työelämässä jo oleville ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuville. Koulutusta voidaan hyödyntää myös toisen asteen ja ammattikorkeakoulun lisäkoulutuksessa. Investointiosuudessa hankintaa ajanmukaiset lastinkäsittely- ja öljynkeräyssimulaattorit.

Tulokset

Lyhyellä aikavälillä koulutuksen vaikuttavuus, osuvuus ja laatu ovat nousseet, mikä on johtanut työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon lisääntymiseen. Kouluttajat ovat kehittyneet ja koulutusmenetelmät monipuolistuneet myös erilaisten oppijoiden huomioimiseen. Yhteistyö niin ammatillisten oppilaitosten kesken, kuin oppilaitosten ja työelämän, merenkulku-, satama- ja logistiikka-alan yritysten ja viranomaisten välillä on vahvistunut. Päätavoitteen ohessa myös nuorisoasteen koulutuksen osuvuus on noussut, keskeyttäneiden määrä vähentynyt, korkeakoulutukseen ja työmarkkinoille pääsyyn luotu uusia väyliä. Pitkällä aikavälillä ympäristöosaaminen on lisääntynyt ja ympäristöarvojen huomiointi on osa toimintatapoja satamatoiminnoissa ja meriliikenteessä. Merenkulun sekä satama- ja logistiikka-alan kilpailukyky elpyy osaavan työvoiman avulla. Merellisten ympäristövahinkojen riskienhallintaosaaminen on vahvistunut ja ölyntorjuntavalmius noussut sekä Itämeren suojelu edistynyt. Alueen merkitys valtakunnallisena merenkulun ja satama-alan kouluttajana on vahvistunut.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Simo Knutas
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
simo.knutas(a)ekami.fi
puh. 0400 559 191

Projektisuunnittelija Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
tuula.immonen(a)ekami.fi
puh. 050 581 7333

 

 

                                        

                                           

 

 

 

                     

 

Jaa

***