Technology Playground for Future Jobs

Projektin kesto

1.5.2019 - 30.9.2021

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

Cursor Oy, hallinnoija
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

Koulutusorganisaatiot, niiden henkilökunta ja opiskelijat sekä yritysten henkilöstö niiden osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Tavoite

Tavoitteena on nostaa seudun yritysten, oppilaitosten sekä opiskelijoiden teknologiaosaamista vastaamaan uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin ja osaamistarpeisiin seudullamme. Hankkeessa saatetaan osaajat, koulutusorganisaatio, yritykset sekä teknologia-asiantuntijaverkostot luomaan uudenlaista innovaatioalustaa Technology Playgroundia. Technology Playground tarjoaa alueen osaajille ja yrityksille oppimis- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Fyysisesti Technology Playground oppimisympäristö rakentuu Ekamin tiloihin, mutta se on avoin ympäristö uuden teknologian innovaatioiden testausalustaksi alueen yrityksille ja muillekin oppilaitoksille.

Toteutus

 • Kehitetään teknologiapedagogiikan toimintamalli
 • Suunnitellaan ja käynnistetään Teknologia -oppimisympäristö yhteistyössä Cursorin ja EKAMIN kanssa
 • Luodaan aktiivinen asiantuntijaverkosto oppimisympäristön sisällöntuotantoon ja hyödyntämiseen
 • Kehitetään fyysisen oppimisympäristön ensimmäisiä osia tukemaan toimintaa.
 • Tunnistetaan uusien teknologioiden, uusien työtehtävien sekä uusien työskentelytapojen edellyttämä osaaminen yhdessä kootun työelämäverkoston kanssa.
 • Tuotetaan workshoppeja, koulutus- ja tapahtumapäiviä sekä koulutuspaketteja yrityksille, koulutusorganisaatioille sekä opiskelijoille.
 • Järjestetään startup -teknologiayritysten ja perinteisempien alojen yritysten yhteisiä hackathon camp -tapahtumia
 • Luodaan Oppimisympäristön tutkimus- ja kehittämistyötä tekevä asiantuntijaverkosto

Tulokset

 • Hankkeen tuloksena on luotu ketterästi toimiva Teknologia -oppimisympäristö ja kehitetty teknologiapedagogiikan toimintamalli ammatillisessa koulutuksessa hyödynnettäväksi ja nostettu opetushenkilökunnan osaamistasoa uusien teknologioiden osalta.
 • Aktiivinen ja toimiva asiantuntijaverkosto oppimisympäristön sisällöntuotantoon ja paikallisten toimijoiden yhteistyökumppaniverkostoksi sekä fyysisen oppimisympäristön toimintamallit ja pedagogiset ratkaisut on luotu ja valittu ympäristöön sopivat teknologiset ratkaisut.
 • Workshoppien, koulutus- ja tapahtumapäivien sekä pidempien koulutusten myötä seudulle on syntynyt uutta osaamista yrityksille, opetushenkilöstölle sekä opiskelijoille. Lisäksi on luotu asiantuntijaverkostoja ja kumppanuuksia yrityksille sekä organisaatioille uusien teknologioiden ympäriltä. Kumppanuuksien myötä on syntynyt uusia opintokokonaisuuksia ja uusia ratkaisuja/tuotteita/kehittyneempiä palveluja yrityksille.
 • Startup -teknologiayritysten ja perinteisempien alojen yritysten yhteisten hackathon tapahtumien kautta on syntynyt uusien teknologioiden avulla ratkaisuja yritysten haasteisiin tai on kehitetty täysin uusia lähestymistapoja tuotteiden, palvelujen tai prosessien kehittämiseen.
 • Oppimisympäristö tunnetaan ja tiedetään nimestään ja se näkyy Ekamin ja seudun viestinnässä.

Yhteystiedot

Projektivastaava Niklas Paasalo
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
niklas.paasalo(a)ekami.fi
puh. 044 750 6786

System specialist
Jani Vartiainen
jani.vartiainen(a)ekami.fi
puh. 044 747 5012

Jaa