Tiimioppimista työelämässä

Projektin kesto

1.1.2019 - 30.6.2020

Rahoittaja

William ja Ester Otsakorven Säätiö

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat

Tavoite

1. Työelämäyhteistyön ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen osana opiskelijoiden yksilöllisten polkujen toteutusta

2. Opiskelija- ja työelämälähtöisyyden lisääminen, ajanmukaiset esimerkkitapaukset oppimisen pohjaksi ja myös lahjakkaiden opiskelijoiden tukeminen esim. Taitaja-toiminnan avulla

3. Yrittäjyyden edistäminen tuotteistamalla työelämässä tehtäviä projekteja

4. Opiskelijoiden työllistymisen edistäminen

Toteutus

1. Kehitetään opiskelua, jossa työpaikalla on yhtä aikaa useampi eri vaiheessa oleva opiskelija oppimassa tiiminä. Yhteistyötä tehdään Kotkan kaupungin päivähoidon, Ravimäki-yhdistyksen ja Koskenrinnesäätiön kanssa. Mallia rakennettaessa opettaja jalkautuu työpaikalle niin, että hän voi samalla päivittää omaa osaamistaan ja perehdyttää työpaikkaohjaajia reformiin.  Malliin kuuluu yksilöllinen työpaikan valinta - työllistymistä parantavat mahdollisuudet, esim. useammat jaksot samassa paikassa sekä joustavat, työpaikan ja opiskelijan tarpeista lähtevät koulutussopimuksen ja oppisopimuksen yhdistelmät.

2. Työelämästä tuodaan opiskelijalähtöisesti case-tapauksia, joita oppilaitoksessa opiskellaan simulaatio-oppimisen avulla. Simulaatio-oppimista hyödynnetään myös Taitaja-valmennuksessa sekä työelämän kanssa yhdessä toteutettavissa oppimisprojekteissa.

3. Hankkeen aikana toteutetaan ja syvennetään opiskelijalähtöisen projekti- ja tiimioppimisen tapoja. Työelämässä tapahtuvaa projektioppimista varten hankitaan ja kehitetään materiaalia ja asiakasprojektit tuotteistetaan niin, että opiskelijat voivat kohdennetusti markkinoida niitä. Tuotteistamiseen liittyy asiakastuntemuksen kehittäminen, palvelujen paketointi, hinnoittelu, kustannusten laskeminen ja markkinointi.

Tulokset

1. Malli ja toimintatapa työelämälähtöiseen lähihoitajakoulutukseen ja hyödynnettäväksi myös muille koulutusaloille

2. Tehostunut työssä tapahtuvan oppimisen ohjaus sekä oppilaitoksen että työpaikan taholta

3. Tuotteistettujen työelämässä toteutettavien projektien kuvaukset

Yhteystiedot

Armi Raanti
armi.raanti(a)ekami.fi
puh. 050 576 5438

Hilkka Huisko
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 755 5056

 

Jaa

***