Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Projektin kesto

2.5.2019 - 31.5.2021

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, hallinnoija
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kouvolan seudun ammattiopisto

Kohderyhmä

Kymenlaaksossa sijaitsevien perus- ja toisen asteen oppilaitosten oppilaat ja henkilökunta

Tavoite

 • Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla.
 • Logistiikka-alan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa.
 • Sujuvat siirtymät ja opintopolut peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluun.
 • Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen.

Toteutus

Hankkeen toimenpiteet ovat:

 • Käynnistetään yhteistyö oppilaitosten kesken, kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat yritykset, käynnistetään yritysyhteistyö sekä kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat Kymenlaaksolaiset peruskoulut.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan logistiikka-alan ammatilliseen ja ammattikorkeakoulutukseen kohdistuva työvoima- ja osaamistarveselvitys, toteutetaan Ekamin joustava koulutusmoduulitarjonnan tuotteistaminen työyhteisöjen tarpeisiin hyödyntämällä olemassa olevia logistiikan simulaattoreita ja simulaatiokoulutusta, sekä tuotteistetaan Ksaossa avattava uusi varastonhoitajan tutkinto.
 • Mallinnetaan opintopolut ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun ja aloitetaan niiden pilotointi, luodaan ja testataan yhteinen toimintamalli yhteistyössä alueen yläkoulujen opinto-ohjaajien ja ammatillisen koulutuksen välillä, sekä tuetaan Xamkissa suoritettavia väyläopintoja ammatillisessa koulutuksessa.
 • Lisätään logistiikka-alan koulutuksen vetovoimaa tuomalla alan työmahdollisuudet nuorten tietoisuuteen jo peruskoulussa. Suunnitellaan yhteistyöverkoston ja yritysten kesken koululaisille koulutuspaketti työpajoineen ja pienprojekteineen. Luodaan kokeilukulttuuri, jonka kautta nuoret tutustuvat logistiikka-alan ammatteihin ja yrityksiin.

Tulokset

 • Hankkeessa on syntynyt toimintamalli yläasteiden opinto-ohjaajien ja ammatillisen koulutuksen toimijoiden välille.
 • Logistiikan koulutusta on kehitetty hyödyntämällä työvoima- ja osaamistarveselvityksen tuloksia alan opetuksen kehittämisessä ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa.
 • Syntynyt yhteistyöverkosto jatkaa toimintaansa pyrkien ottamaan huomioon yrityksiltä nousevat tarpeet koulutuksen kehittämiseksi eri oppilaitoksissa.
 • Peruskoulujen kanssa yhteistyössä tehty toimintamalli, mallinnettu opintopolku oppilaitosten välillä ja väyläopinnot toteutuvat käytännössä.

Yhteystiedot

Projektivastaava Antti Avelin
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
antti.avelin(a)ekami.fi
Puh. 050 596 5478

 

Tiimipäällikkö Pasi Honkanen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
pasi.honkanen(a)ekami.fi
Puh. 050 303 0846

Jaa

***