VETO-LAKU

Projektin kesto

1.1.2018 − 31.12.2018

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu (hankkeen koordinaattori)
Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao
Saimaan ammattiopisto Sampo

Kohderyhmä

Oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat

Tavoite

Tunnistaa ja jakaa verkoston organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä oppia toisilta.

Kehittää edellisten hankkeiden kartoituksissa, katselmoinneissa ja arvioinneissa havaittuja parantamisalueita ja käyttöönottaa hyviksi todettuja toimintatapoja.

Arvioida organisaatioiden laatukulttuuri ja johtaa arvioinnin tulokset konkreettiseksi kehittämissuunnitelmaksi.

Selkeyttää ja vahvistaa opiskelijoiden ja henkilöstön osallistumista laadunhallintaan ja sen toimenpiteisiin tarkoituksenmukaisilla ja vaikuttavilla tavoilla.

Arvioida kunkin organisaation laadunhallinnan vaikuttavuutta ja arvioinnin perusteella parantaa toimintatapoja.

Toteutus

Arvioidaan kunkin organisaation laatukulttuurit hyödyntäen Q-Kult-työvälinettä. Tulokset johdetaan kehittämissuunnitelmaksi, jossa etsitään kunkin organisaation omien kehittämistarpeiden ja vahvuuksien lisäksi kumppaniorganisaatioiden yhteiset kehittämiskohteet ja -toimenpiteet.

Kartoitetaan kumppani- ja muiden organisaatioiden käytänteitä henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumisesta laadunhallintaan. Hyödynnetään tietoa uuden osallistumisen ja osallisuuden tukemisen toimintamallin suunnittelussa ja kehittämisessä.

Arvioidaan ja parannetaan aikaisemmin tehty laadunhallinnan vaikuttavuuskysely sekä toteutetaan kysely. Analysoidaan tulokset ja suunnitellaan tuloksista johdetut kehittämistoimenpiteet.

Tulokset

Kunkin kumppaniorganisaation laatukulttuurit on arvioitu. Opiskelijoita on kuultu laatukulttuurin tilasta ja sen kehittämistarpeista.

Kunkin kumppaniorganisaation laadunhallinnan vaikuttavuutta on arvioitu. Laadunhallinnan toimenpiteiden kehittämistarpeet on tunnistettu.

On tehty hankekumppanien yhteinen kehittämissuunnitelma laatukulttuurin kehittämiseksi.

Henkilöstön ja opiskelijoiden laadunhallintaan vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet on kartoitettu ja tuloksia hyödynnetty kumppaniorganisaatioiden henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa. Henkilöstöä ja opiskelijoita on konkreettisesti osallistettu laadunhallintaan.

Yhteystiedot                                                                                

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

Jaa

***