VETO-TOP2 - laatukulttuurin kehittämishanke

Projektin kesto

1.1.2019 - 31.12.2019

Rahoittaja

OPH

Toteuttajat

Kouvolan seudun ammattiopisto, koordinaattori
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Etelä-Savon ammattiopisto
Saimaan ammattiopisto Sampo

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat, työelämä, asiantuntijat

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on:

 1. Arvioida työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua, tunnistaa ja löytää hyviä käytänteitä työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaan.
 2. Luoda kehittämissuunnitelma työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan parantamiseksi
 3. Luoda toimintamalli työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta kerättävän palautetiedon jakamiseen, hyödyntämiseen ja sen pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen
 4. Kehittää ja vakiinnuttaa hankkeessa toteutetun vertaisarvioinnin toimintamalli

Toteutus

 • Toteutetaan vertaisarviointi yhteistyöoppilaitosten työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnasta.
 • Analysoidaan yhteisesti vertaisarvioinnin tulokset, suunnitellaan kullekin organisaatiolle omat ja verkostolle yhteiset kehittämisen kohteet.
 • Arvioidaan vertaisarvioinnin toimintamalli ja kehitetään prosessia kokemusten pohjalta. Mallinnetaan kehitetty prosessi.

Tulokset

 • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen hyvät käytänteet ja kehittämistarpeet on tunnistettu, ja tieto on hyödynnettävissä suunnitelman mukaisesti kunkin organisaation sekä verkoston toiminnan kehittämiseen.
 • Organisaatiokohtaiset vertaisarviointiraportit ja suunnitelma niiden hyödyntämisestä.
 • Verkoston yhteinen kehittämissuunnitelma vertaisarvioinnin tuloksiin pohjautuen.
 • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen palautteiden/palautejärjestelmien tunnistetut vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Yhteystiedot

Laatupäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
sari.hakkinen(a)ekami.fi
Puh. 040 834 6659                                                                        

Jaa

***