Yhdessä Parasta! ITÄ

Projektin kesto

17.6.2020 - 30.4.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, koordinaattori
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto
Harjun oppimiskeskus
Kouvolan seudun ammattiopisto
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Savon ammattiopisto
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Sampo
Tanhuvaaran urheiluopisto
Ylä-Savon ammattiopisto

Kohderyhmä

Koulutuksen järjestäjien opetus- ja ohjaushenkilöstö ja työelämässä oppimisen palveluprosessiin osallistuvat yhteistyökumppanit

Ekamin tavoitteet

 • Vertaisoppiminen koulutuksen järjestäjien välillä.
 • Sisäisten valmentajien toiminnan rakentaminen Ekamiin.
 • Asiakaslähtöinen HOKS sekä koulutus- ja oppisopimusprosessi (arjen toimintaprosessi).
 • Opetuksen ja työelämäpalveluiden tavoitteellinen yhteistyö.
 • Asiakaslähtöinen työelämässä oppimisen palveluprosessi (opiskelija ja työelämäasiakkaat).

Toteutus

 • Osallistutaan aktiivisesti hankeverkoston alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan, jossa vertaisoppimisen kautta jalkautetaan Parasta -hankkeissa kehitettyjä ja oppilaitosverkostossa rikastettuja malleja työelämässä oppimisesta ja henkilökohtaistamisesta oman organisaation toimintaan.
 • Ollaan mukana vertaisvalmentajaverkoston rakentamisessa. Osallistutaan vertaisvalmentajavalmennukseen ja suunnitellaan ja vakiinnutetaan jo alkanut vertaisvalmennustoiminta osaksi Ekamin toimintakäytäntöjä.
 • Kehitetään koulutusalojen ja työelämäpalvelujen yhteistyötä ja koulutus- ja oppisopimusten solmimista sekä koko työelämässä oppimisen prosessin laatua vertaisvalmennuksen menetelmin huomioiden yhteistyö työelämän kanssa. Toimintaan osallistetaan koulutusalojen tiimipäälliköt, oppisopimusvastaavat, kehittäjä- ja työelämäopettajat, hoks-opettajat, erityisen tuen ohjaavat opettajat, opinto- ja uraohjaajat sekä yrityspalvelujen ja oppimispalvelujen edustajat.
 • Työelämässä oppimisen palveluprosessin ja HOKS-prosessin kehittämistyöllä parannetut ja rikastetut uudistukset kirjataan yhdessä toteutetun kehittämistyön tuloksena osaksi Ekamin laatuprosesseja.

Tulokset

 • Vakiinnutettu vertaisvalmentajatoiminta.
 • Asiakkaan näkökulmasta hyvin toimiva, osaksi Ekamin laadunhallintajärjestelmää kytkeytyvä koulutus- ja oppisopimuksen sisältävä työelämässä oppimisen palvelu-  ja HOKS –prosessi.
 • Alakohtaisesti toimeenpannut yhtenäiset työelämässä oppimisen toimintatavat ja hyvät yhteistyökäytännöt koulutusalojen ja työelämäpalvelujen välillä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 7555 056

Jaa

***