Yhdessä - Tillsammans

Projektin kesto

1.1.2021-30.6.2022

Rahoittaja

Opetushallitus  

Toteuttajat

Keski-pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (Kpedu), koordinaattori
Ylä-Savon ammattiopisto (Ysao)
Savon ammattiopisto (Sedu)
Kiipula
Hyvinkään ammattiopisto (Hyria)
Länsi-rannikon koulutus oy (Winnova)
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Riveria)
Tanhuvaara
Keski-Pohjanmaan konservatorio
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu)
Seurakuntaopisto
Optima
Hämeen ammatti-instituuttiin (Hami)
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)

Kohderyhmä 

Oppilaitoksen opiskelijat, opettajat ja ohjaushenkilöstö sekä yhteistyökumppanit

Tavoite

Pohjan hankkeelle luo laki ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelijahuoltolaki. Hanke on jaettu painopistealueisiin, joista Ekami osallistuu kolmeen. Nämä kolme osa-aluetta ovat opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen, yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

Ekamin osahankkeen tavoitteena on

 • Käynnistää opiskelijoista koostuvat kampustiimit.
 • Vahvistaa opiskelijakuntatoimintaa.
 • Luoda puitteita alumnitoiminnalle.
 • Viimeistellä ja markkinoida opiskelijakuntatoiminnan ja tutortoiminnan opinnollistaminen.
 • Lisätä arjen yhteisöllisyyttä.
 • Lisätä henkilökunnan tietoisuutta opiskelijatoiminnasta.
 • Luoda ja vahvistaa hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa.
 • Koordinoida ja selkiyttää yhteistyötä nuorisotoimijoiden kanssa.
 • 5S- menetelmän käyttöönotto koulutusaloilla laadun parantamisen keinona.
 • Kokonaisvaltaisen turvallisen työskentelyilmapiirin edistäminen osana laadunhallintaa.

Toteutus 

Tärkeimpinä toimenpiteinä tehdään opiskelijayhdistykselle suunnitelma ja roolijako, sekä otetaan käyttöön opiskelijoista muodostuvat kampustiimit kullekin kampukselle. Näistä tulokulmista on myös luotu kehittämissuunnitelma, jota käytetään hyödyksi tämän hankkeen toteutuksessa.

 • Kootaan syksyllä 2021 opiskelijoista koostuvat kampustiimit yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa ja laaditaan kampustiimille vuosikello.
 • Järjestetään opiskelijakuntatoimintaa henkilökuntaa tietoisena pitäen.
 • Selvitetään tutor- ja opiskelijayhdistystoiminnan opinnollistamisen tilanne ja kuinka opintoja voi suorittaa. Keväällä 2022 tutor- ja opiskelijayhdistystoimintaa markkinoitaessa.
 • Kerrotaan mahdollisuudesta edistää opintoja näiden toimintojen avulla.
 • Arjen yhteisöllisyyden lisäämiseksi otetaan korona-aikana henkilökuntaa mukaan Ekamin Discord- palvelimelle.
 • Järjestetään pienryhmätoimintaa opiskelijoille syksyllä 2021.
 • Laaditaan 5S –vastaavan toimenkuva, otetaan 5s toimintamalli käyttöön koulutusaloilla ja kuvataan toimintamalli IMS-toimintajärjestelmään.

Tulokset

Opiskelijayhdistyksen hallituksen toimintaa selkiyttämällä saadaan opiskelijat ottamaan toimintaa omakseen. Kampustiimien osalta opiskelijat, jotka eivät muuten osallistuisi vaikuttamistoimintaan Ekamilla, saavat mahdollisuuden tulla kuulluksi. Kampustiimi toimii arjessa juoksevien asioiden tiedottamisen paikkana opiskelijoille, sekä henkilökunnalle.
 

Konkreettisia tuloksia tulee olemaan henkilökunnalle suunnattu esite vaikuttamistoiminnasta Ekamilla, jota voidaan käyttää uusien sekä jo Ekamilla työskentelevien työntekijöiden perehdytyksessä vaikuttamisen ja osallisuuden osalta Ekamissa

Yhteystiedot 

Projektipäällikkö Sisko Eskelinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
sisko.eskelinen(at)ekami.fi
Puh. 044 78 101 55

 

Jaa

***