Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa - Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi

Projektin kesto

1.1.2015 - 31.12.2017

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

Koordinaattori:
Cursor oy

Yhteistyökumppanit:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto

Kohderyhmä

Kuntien sivistystoimet, koulutusten järjestäjät, oppilaitosjohto, opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Tavoitteet

 1. yrittäjyyskasvatusstrategian jalkauttaminen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kaikkien kuntien ja koulutuksenjärjestäjien toimintaan.
 2. opetus- ja ohjaushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamisen lisääminen.
 3. sisällyttää arviointi ja seuranta osaksi yrittäjyyskasvatusta
 4. vakiinnuttaa yhteisen yrittäjyyskasvatusfoorumin toiminta
 5. luoda yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä, joissa yrityksen perustamisesta kiinnostuneet opiskelijat ja yrittäjät kohtaavat.
 6. tehdä selvitys Yes-aluetoimistojen roolista ja vakiinnuttamisesta
 7. yhteistyö muiden alueellisten ja kansainvälisten hankkeiden kanssa

Toteutus

Hankkeessa jalkautetaan Väylä yrittäjyyteen - Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategia- ja toimintaohjelma -hankkeessa tuotettua Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiaa 2020:

http://www.yes-keskus.fi/wp-content/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_we...

järjestämällä työpajoja sivistystoimien, koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten johdolle, opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä yrittäjille ja muille sidosryhmille. Opettajien ja kouluttajien yrittäjyyskasvatusosaamista lisätään järjestämällä koulutusta yrittäjyyskasvatuksen toteutuksesta. Lisäksi järjestetään 2-3 kaikkia Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatustoimijoita kokoavaa yrittäjyyskasvatusfoorumia, joiden toiminta pyritään vakiinnuttamaan. Yrittäjyyskasvatuksen mittariston käyttöä laajennetaan (www.lut.fi/mittaristo) ja kehitetään yrittäjyyskasvatustoiminnan systemaattista arviointia.

Erityisesti ammatillisella toisella asteella suunnitellaan yrittäjien ja opiskelijoiden kohtaamisia ja yrittäjämentorointia mahdollistavia oppimisympäristöjä.  Yhteistyötä tehdään erityisesti Etelä-Karjalan ammattiopisto Sampon ja Saimaan ammattikorkeakoulu Saimian yrittäjyyskasvatushankkeiden kanssa.

Tulokset

Hankkeen tuloksina:

 • yrittäjyyskasvatusstrategia on jalkautettu Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kuntien ja koulutuksen järjestäjien toimintaan
 • opetus- ja ohjaushenkilöstön yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatusosaaminen on lisääntynyt ja eri toimijat ovat saaneet valmiudet yrittäjyyskasvatusstrategian käyttöönottoon
 • yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen mittaaminen ja arviointi on systemaattista
 • Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusfoorumin toiminta on vakiintunut
 • yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä on luotu ja mentorointivalmennusohjelma on suunniteltu
 • yrittäjyyskasvatuksen resurssikeskustoiminta (YES-keskukset) on vakiinnutettu Kaakkois-Suomessa
 • yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöverkostot ovat kasvaneet alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Yhteystiedot

Projektivastaava Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 040 755 5056
hilkka.huisko(a)ekami.fi

Projektisuunnittelija Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 050 581 7333
tuula.immonen(a)ekami.fi
 

 

 

 

Jaa

***