Briefcase - Oma polku ammattiin

Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien sijoittumista ammatilliseen koulutukseen ja/tai työelämään kehittämällä kustannustehokas nivelvaiheen ammatillisen kielenoppimisen valmennusohjelma.

Business-Akatemia

Hankkeen tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Carry on - kärryllinen työkaluja ohjaukseen

Hankkeen yleistavoite on parantaa opintojen läpäisyä ja vähentää keskeyttämisiä kaikissa hankeverkosto-oppilaitoksissa Kymenlaaksossa.

Healthy future

Hankkeen tavoitteena on muuttaa ruokakulttuuria hiilijalanjäljen pienentämiseksi niin sosiaalisesti, ympäristöllisesti kuin eettisestikin kestävämpään suuntaan.

Helmi

Hankkeen tavoitteena on kehittää psykososiaalinen arviointimenetelmä ja ohjauksen toimintamalli tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseen

KAVIO - Kansainvälisen palveluliiketoiminnan innostava oppimisympäristö - Old Port Academy

Hankkeella varmistetaan seudullisesti kasvavan palveluliiketoiminnan työvoiman kohdanto osaamisessa ja saatavuudessa kehittämällä uusi toimintamalli.

Koulutus- ja oppisopimukset kasvuun KOPSO

Hankkeen tavoittena on lisätä ja monipuolistaa opiskelijoiden osaamisen hankkimista ja sen osoittamista yhä työelämälähtöisemmin ja koulutussopimuslinjausten mukaisesti.

Puhti- ohjauksen tahto ja taito

Hankkeen tavoitteena on parantaa aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitsemia taitoja.

SCAROIL

Hankkeiden tavoitteena on lisätä aikuiskoulutuksen työelämävastaavuutta, laatua ja osuvuutta.

TAIKA - Tule asiakkaaksi

Hankkeen tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä hakeutumista koulutukseen ja tehostaa opintopolkuja kehittämällä henkilökohtaistamista.