Käynnissä olevat hankkeet

CoMET - Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Service

Hankkeen tavoitteena on yhdistää meri-simulaattorikeskukset Itämeren yli.

DIGI2GO

Uusien virtuaalitodellisuutta hyödyntävien 360 ThingLink -ympäristöjen luominen rakennus- ja sosiaali- ja terveysalalla.

DOT - Data opiskelijan tukena

Hankkeessa tavoitteena on tuottaa ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä.

EKAmies - Etäpajalta ammattiin ja työhön

Hankkeen päätavoitteena on nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisy ja tasaarvon lisääminen Etelä-Kymenlaaksossa.

ETUKENO - nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille

Hankkeen tavoitteena on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi

Green Data Center

Hankkeen tavoitteena on luoda kansainvälisesti opiskeltava datakeskusopintoihin painottuva tutkinnon osa.

ImProfEdu

Hankkeen tavoitteena on parantaa ammatillista koulutusta digitaalitekniikoiden avulla keskittyen Venäjän ja Suomen työmarkkinoiden tarpeisiin.

KOKKA - Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Tavoitteena on luoda Kaakkois-Suomeen toimintamalli yritysten osaamis-, työvoima- ja kansainvälistymistarpeiden ja kansainvälisten osaajien tuoman potentiaalin kohtauttamiseen.

Läpi-VETO

Laadunhallintajärjestelmän toimivuuden edistäminen ja verkoston organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden laatukulttuurin kehittymisen arviointi ja parantaminen

Oikeus uudistua -verkostohanke

Hanke on osa Opetushallituksen Oikeus osata -kehittämisohjelmaa. Toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen tuki.

Parasta johtamista - itäinen verkosto

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen sekä opiskelijakumppanuuksien johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen.

Technology Playground for Future Jobs

Hankkeen tavoitteena on saattaa osaajat, koulutusorganisaatio, yritykset sekä teknologia-asiantuntijaverkostot luomaan uudenlaista innovaatioalustaa Technology Playgroundia.

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Hankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla ja alan koulutuksen vetovoiman lisääminen logistiikka-alan koulutusta kehittämällä.

Up to Date

Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden yrittäjyys- ja työllistymistaitojen parantaminen ja yritysyhteistyön syventäminen.

Virtual Learning Lab

Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön ajasta, paikasta ja käytettävissä olevasta laitteesta riippumaton virtualisointialusta verkko-opiskeluun, yritysyhteistyöhön ja yhteisöllisiin kokoontumisiin.

Yhdessä Parasta! ITÄ

Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja vertaisoppimista koulutuksen järjestäjien välillä.

Jaa

***