Laatutyö Ekamissa | Ekami

Ekamin toimintajärjestelmällä tarkoitetaan laadunhallinnan eri keinoista ja menetelmistä muodostuvaa kokonaisuutta, jonka avulla varmistetaan asiakkaiden saaman palvelun laatu. Perusajatuksena on toiminnan laadun jatkuva parantaminen. Toimintaa kehitetään asiakaspalautteiden, sidosryhmäpalautteiden ja rahoittajien toiveiden mukaisesti. Toiminnan laatua seuraa sekä Opetushallitus että ISO9001 -järjestelmän toimivuutta auditoiva Kiwa Inspecta Oy. Tärkeitä laadunhallinnan työvälineitä ovat myös itsearvioinnit Ekamin sisällä ja vertaisarviointi eri oppilaitosten kesken.

Johto katselmoi laadunhallintaa ja siihen liittyvä mittareita säännöllisesti. Sekä sisäisiä että ulkoisia auditointeja järjestetään vuosittain useita. Tällä hetkellä on käytössä Nuorten työpajoilla Sosiaalisen Työllistämisen Laadunarviointimalli sekä merenkulun ja entisen aikuiskoulutuksen yksiköissä auditoidut ISO 9001 -laatujärjestelmät. Vuoden 2018 aikana koko Ekami siirtyy yhteiseen ISO9001 -järjestelmään.

Lisätietoja

Apulaisrehtori, työelämä ja kehittäminen