Korona - Ekamin ohjeistukset

Ohjeet päivitetty 6.9.2021. 

Opiskelija ja valmennettava, tältä sivulta löydät ohjeistukset ja linkit koronavirusta koskien. 

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä Ekamissa ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan järjestäminen toteutetaan monimuoto-opetuksena ja -valmennuksena. Monimuoto-opetuksessa ja -valmennuksessa lähiopetus, etäopetus ja työelämässä oppiminen vuorottelevat. 

Ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien lähiopetusta järjestetään oppimisympäristöissä opiskelijaryhmille huomioiden kaikki tartuntariskiä minimoivat ja voimassaolevat terveys- ja turvallisuus- ja hygieniaohjeet. Tartuntariskiä vähennetään järjestämällä toiminta riittävän väljästi kontaktien välttämiseksi, käyttämällä maskeja sekä noudattamalla hygienia- ja turvallisuusohjeita. Opiskelijaruokailu toteutetaan porrastuksia ja terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Työturvallisuuden varmistamiseksi ja tartuntojen välttämiseksi on tärkeää, että jokainen noudattaa Ekamin tiloissa vahvaa suositusta kertakäyttömaskien käyttämisestä (vaihtoehtoisesti voi käyttää myös visiiriä). 

Työvaltaisissa oppimisympäristöissä maskin käyttö on pakollista työturvallisuuslain ja alakohtaisen riskinarvioinnin perusteella myös opiskelijoilla ja valmennettavilla. Omiin opintojesi toteutukseen liittyen saat lisätietoja vastuuopettajaltasi/ohjaajaltasi. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä omaan vastuuopettajaasi/ohjaajaasi, mikäli sinulla herää kysymyksiä opintojesi etenemisestä, toteutuksesta ja aikatauluista.

Opiskelijoille ja huoltajille suunnatut tiedotteet löytyvät myös Wilmasta.

Seuraamme koronatilannetta ja viranomaisohjeistuksia jatkuvasti. Kaikessa toiminnassa huomioidaan ensisijaisesti terveysturvallisuus sekä asiakaslähtöisyys.
 

Hygienia- ja turvallisuusohjeet

Älä tule kampukselle, jos epäilet itselläsi tartuntaa.

Kaikissa työ- ja oppimisympäristöissä noudatetaan hyviä hygieniakäytäntöjä ja Ekamin turvallisuusohjeita.

 • Ekamin tiloihin saa tulla vain terveenä ja oireettomana
 • Muistetaan käsien pesu ja desinfiointi ja noudatetaan yskimisohjeita
 • Vältetään lähikontakteja
 • Käytetään kirurgisia kertakäyttökasvomaskeja
 • Noudatetaan ohjeita kampuksilla liikkumisesta ja ruokailusta
 • Vältetään kokoontumisia esimerkiksi taukojen aikana

Seuraa Ekamin tiedotteita.

Tiedotamme ajankohtaisista ohjeistuksista opiskelijoille ja huoltajille Wilman tiedotteissa ja Wilma-viestein.

Kymsoten ohjeistukset

Kymsoten antamat koronaohjeistukset löydät sivulta Korona.kymsote.fi.

Koronaohjeita eri kielillä

Kymsoten koronainfo venäjäksi: Korona.kymsote.fi-sivusto

Monikieliset materiaalit koronaviruksesta: Kotouttaminen.fi-sivusto

Valtioneuvoston monikieliset aineistot: Valtioneuvosto.fi-sivusto

Opiskelijaruokailu

 

Opiskelijan palvelut

Ekamin opiskelijahuollon henkilöstö tarjoaa tukea ja apua erilaisiin mieltä askarruttaviin asioihin.  Järjestämme mm. tehostettuja henkilökohtaisia tukitoimia opiskelijoille, joiden opinnot ovat koronaepidemian vuoksi viivästyneet tai opinnoissa on esiintynyt haasteita. Otathan rohkeasti yhteyttä.

Yhteystiedot löydät sivulta Opiskelijan palvelut.

Koutsaamot toimivat edelleen tukenasi. Aukioloajoista voi sopia alan erityisen tuen ohjaavan opettajan kanssa.

Hygienia- ja turvallisuusohjeet

Älä tule kampukselle, jos epäilet itselläsi tartuntaa.

Kaikissa työ- ja oppimisympäristöissä noudatetaan hyviä hygieniakäytäntöjä ja Ekamin turvallisuusohjeita.

 • Ekamin tiloihin saa tulla vain terveenä ja oireettomana.
 • Muistetaan Käsien pesu ja desinfiointi ja noudatetaan yskimisohjeita.
 • Pidetään turvavälejä (2 m)​.
 • Käytetään kirurgisia kertakäyttökasvomaskeja.
 • Noudatetaan ohjeita kampuksilla liikkumisesta ja ruokailusta.
 • Vältetään kokoontumisia esimerkiksi taukojen aikana.

Seuraa Ekamin tiedotteita.

Tiedotamme ajankohtaisista ohjeistuksista opiskelijoille ja huoltajille Wilman tiedotteissa ja Wilma-viestein.

Ekamin ulkoiset tiedotteet: Ekami.fi/ajankohtaista

Kasvomaskisuositus koskee kaikkia Ekamin kampuksilla liikkuvia

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami antoi opiskelijoita, valmennettavia, asiakkaita ja muita kampusten tiloissa liikkuvia koskevan kasvomaskisuosituksen 5.11.2020. Suositus koskee liikkumista kuntayhtymän yleisissä tiloissa sekä opetus- ja ohjaustilanteita.

Koska kyse on suosituksesta, maskien hankinnasta ja kustannuksista vastaavat ensisijaisesti opiskelijat, valmennettavat ja asiakkaat itse. Kuntien sosiaalitoimi tukee maskien hankinnassa heitä, joilla ei ole taloudellisista syistä varaa hankkia maskeja.

Ekami jakaa edelleen opiskelijoille ja valmentautujille kasvomaskit ja muut suojavälineet tehdyn riskiarvioinnin mukaisesti sellaisissa opintoihin ja valmentautumiseen liittyvissä tilanteissa, joissa ei voida noudattaa turvaetäisyyksiä tai hygienia- ja turvallisuusohjeita.

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työnantajan ohjeita kasvomaskien käytöstä.

Maskien käytön tarkoituksena on suojata kaikkia koronaviruksen tartunnalta sekä varmistaa toiminnan jatkuvuus ammatillisessa koulutuksessa, työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyössä sekä sisäisissä palveluissa. Mikäli opiskelijalla, asiakkaalla tai henkilöstön jäsenellä todetaan tartunta, maskia käyttäneitä ei lähtökohtaisesti katsota altistuneiksi.

Ekamin henkilöstöä koskeva maskisuositus on annettu 29.10.2020.

Lataa Koronavilkku-sovellus

Kaikkia ekamilaisia kehoitetaan lataamaan Koronavilkku-sovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät klikkaamalla alla olevaa banneria.

Kuva: Lataa Koronavilkku-sovellus THL:n sivuilta.

Sairastuminen

Mikäli sinulla on flunssan oireita tai epäilys koronavirustartunnasta, älä tule oppilaitoksen tiloihin. Hakeudu koronavirustestiin terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti (kts. korona.kymsote.fi).

Poissaolosta ja poissaolojakson etäopinnoista on sovittava opettajan kanssa. Muutoin poissaolo katsotaan luvattomaksi. Karanteenijaksolla opinnot toteutetaan etäopintoina.

Matkustaminen

Ekamin kampuksille tai toimitiloihin ei saa tulla, mikäli on palannut matkalta matkustusrajoitusmaasta. Lisätietoja löydät THL:n verkkosivuilta.

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus toteutetaan 1.8.2020 alkaen lähtökohtaisesti lähiopetuksena oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Koulutusta järjestetään erilaisissa oppimisympäristöissä ja erilaisin opetusjärjestelyin. Työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä järjestetään pääsääntöisesti lähivalmennuksena oppimisympäristöissä.​

Ammatillista koulutusta ja näyttöjä järjestetään ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisesti. Koulutuksen järjestämisessä otetaan huomioon koronaepidemiaa koskevat ohjeet ja suositukset.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisessä varmistetaan väljyys- ja hygieniaohjeiden toteutuminen mm. monimuoto-opetuksella, opetuksen ja ruokailun porrastuksilla, kulkureittien suunnittelulla. Opetus toteutetaan hybridimallilla jossa oppimista tapahtuu niin oppimisympäristöissä, etänä verkossa sekä työelämässä. Koulutusalat ovat laatineet toteutussuunnitelmat hybridimallia soveltaen syksyn ajalle. Pidämme yllä valmiutta siirtyä opetuksen poikkeusjärjestelyihin.

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä ensisijaisesti aina omaan opettajaasi tai koulutusalan tiimipäällikköön.

Kaikki Ekamin ulkoiset koronatiedotteet

Hyödyllisiä linkkejä

​​​Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Koronavirustilanne, tarttuminen ja suojautuminen, oireet ja hoito ym. 
Ajankohtaista koronaviruksesta

Ohjeita selkosuomeksi ja eri kielillä

Koronavirus selkokielellä

Koronatietoa eri kielillä

Kotouttaminen.fi

Monikieliset materiaalit koronaviruksesta

Opetushallitus
Ammatillisen koulutuksen järjestäminen 1.7.2020 alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Koronaepidemiatoimet ja varautuminen toimialalla

Koronaviruksesta usein kysyttyä​​​​​​​​​​​​​​

Jaa

***