Merenkulku- ja satama-ala - ulkomaankaupan kivijalka

Kymenlaaksolaisella merenkulkualan koulutuksella on pitkät perinteet. Ekami järjestää edelleen monipuolista merenkulkualan koulutusta sekä kansi- että konepuolella. Merenkulku palvelee pääasiallisesti Suomen ulkomaankaupan kuljetuksia ja matkustajaliikennettä sekä kotimaassa että Itämeren alueella. Poikkeukselliset työajat ja vaihtelevat työtehtävät tekevät merenkulkualasta erityislaatuisen. Ekamissa on mahdollista suorittaa myös laivatalousalan opinnot.

Ekami on myös valtakunnallinen satama-alan kouluttaja. Nykyisin tärkeä osa satamien ammattilaisten koulutusta on erilaisten satamassa käytettävien nostureiden kuljettajien lakisääteinen pätevöitymiskoulutus.

Ekamilla on uudet nykyaikaiset simulaattorit koulutuksen keskeisinä välineinä. Niillä voidaan simuloida erityyppisten nostureiden käyttöä turvallisesti ja tehokkaasti. Käytössä on maanostureiden lisäksi myös aluksen kansinosturi. Koulutus antaa sinulle valmiudet työskennellä satamissa lastinkäsittelyalan eri tehtävissä.

Tietoja aloista

  • Ammattinimikkeitä opintojen jälkeen ovat esimerkiksi vahtiperämies, lähiliikenteen päällikkö, koneenhoitaja, matruusi, ahtaaja
  • Työtehtäviä merenkulkualalla ovat esimerkiksi erikokoisten alusten navigointiin, huoltoon ja kunnossapitoon sekä koneistonhuoltoon liittyvät tehtävät.
  • Työtehtäviä satama-alalla ovat esimerkiksi koneenkuljettaja ja nosturinkuljettaja.
  • Työympäristö on kansainvälinen. Merenkulkualalla työ on jaksotyötä, esimerkiksi neljä viikkoa töitä ja neljä viikkoa vapaata. Satama-alalla työ on useimmiten vuorotyötä.

Opintojen sisältö

  • Ennen opintojen alkamista teet yhdessä opettajiesi kanssa suunnitelman siitä, mitä opiskelet ja millä tavalla. Opintojen kesto riippuu suunnitelmastasi sekä aikaisemmasta osaamisestasi.
  • Merenkulkualan perustutkinnossa vahtiperämiehen ja vahtikonemestarin osaamisalat sisältävät 360 päivää ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan pääosin kauppa-aluksilla.
  • Tarkempia tietoja opintojen sisällöistä löydät koulutusvaihtoehtojen alta.

Koulutusvaihtoehtojamme

Hakeminen

Lisätietoja

Merenkulkuala: tiimipäällikkö Atte Kotilainen
Satama-ala: tiimipäällikkö Pasi Honkanen, kouluttaja Simo Knutas
 

Katso video Ekamin koululaiva Katarinasta

Katso merenkulkualan soittolista YouTubesta.

Katso video Ekamin satama- ja kansinosturikoulutuksista

Kotka Maritime Centre

Kotka Maritime Centre (KMC) on Ekami konsernin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, XAMKin yhteinen koulutus- ja simulaattorikeskus, joka tarjoaa monipuolista ja nykyaikaista merenkulun ammattilaisten täydennyskoulutusta. Tutustu koulutuksiin KMC:n verkkosivuilla.

Jaa