MOPSO - Maahanmuuttajia oppisopimuskoulutukseen

Projektin kesto

20.5.2015 - 31.12.2016

Rahoittaja

Opetushallitus, maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (koordinaattori)

AEL

Point College

Kohderyhmä

Oppisopimuskoulutuksen henkilökunta

Kotoutumiskoulutusten opettajat

Maahanmuuttajaopiskelijat

Työssä olevat maahanmuuttajat / maahanmuuttajataustaiset yrittäjät

Tavoite

Tavoitteena on luoda selkokielinen materiaalipaketti, jonka avulla oppisopimusta koulutusmuotona pystytään paremmin avaamaan maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Lisäksi tavoitteena on mallintaa maahanmuuttajataustaisen henkilön oppisopimuspolku, joka sisältää tukimateriaalia.

Toteutus

Tuotettavan materiaalin raameista sopiminen
Ideointityöpajat yhdessä työelämän kanssa
Materiaalin tekeminen ja testaus
Maahanmuuttajan oppisopimuspolun mallintaminen ja testaus
Mahdolliset muutokset palautteiden pohjalta

Kaikki kolme projektissa mukana olevaa organisaatiota osallistuvat kaikkiin toimenpiteisiin. Partnerikohtaisesti painotukset eroavat kunkin organisaation oman työsuunnitelman mukaisesti.

Tulokset

Selkokielinen esittelymateriaali oppisopimuksen esittelyä varten

Selkokielisen ohjeistuksen laatiminen oppisopimustyöpaikan hakemiseen

Oppisopimusopiskelijan kansion selkokielistäminen

Mallinnettu maahanmuuttajan oppisopimuspolku

Yhteystiedot

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

 

Jaa

***