VETO-Top, työssäoppimisen laatua kehittämässä

Projektin kesto

3.12.2015 - 31.12.2016

Rahoittaja  

Opetushallitus

Toteuttajat 

 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami, koordinaattori
 • Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
 • Saimaan ammattiopisto, Sampo

Kohderyhmä

Osallistuvien organisaatioiden henkilöstö, opiskelijat ja työelämäkumppanit

Tavoitteet

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen laatuverkostolle yhteisiä toimintamalleja päättyneessä VETO-Peda-hankkeessa toteutettavien pedagogisten katselmusten perusteella havaittuihin kehittämiskohteisiin. Pedagogisten katselmusten aiheena on kaikissa kolmessa oppilaitoksessa työssäoppiminen. Hankkeessa luodaan työssäoppimisen prosesseja tukeva toimintamalli, joka parantaa työssäoppimisen tavoitteiden asettamista, toteutuksen suunnittelua, toteutusta, systemaattista seurantaa, arviointia sekä tämän prosessin kehittämistä. Toimintamallin merkittävänä kehittämiskohteena on ohjauksen ja palautteen antamisen kehittäminen paitsi opiskelijalle, niin myös työpaikkaohjaajalle.

Toteutus

 • Pilotoidaan toimintamallia valituilla toimialoilla ja luodaan yhteinen toimintatapa työssäoppimisen laadunvarmistamiseen esim. opiskelijahallintajärjestelmää hyödyntäen.
 • Luotu toimintamalli muuttaa työssäppimista entistä enemmän ohjaukselliseen suuntaan. Ohjaava opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja muodostavat sähköisessä toimintaympäristössä ohjauksellisen jatkumon joka kulkee läpi koko työssäoppimisprosessin. Palautteesta tulee arkinen osa tätä prosessia.
 • Pilottien perusteella arvioidaan työelämän valmiuksia ohjaukseen ja palautteen antamiseen sähköisen järjestelmän kautta.
 • Järjestelmien ja toiminnan tietoinen systematisointi hyvien toimintatapojen mukaiseksi.
 • Sovitaan Itä-Suomen LaStrada -verkoston kanssa toimenpiteistä ja laajuudesta, joilla työpaikalla tapahtuva oppiminen sisällytetään osaksi laadunhallintaa. Valittuja kohteita tarkastellaan yhteisessä syksyllä järjestettävässä laatufoorumissa.

Tulokset

 • Kaakkois-Suomen laatuverkoston oppilaitoksilla on yhteinen sähköistä järjestelmää hyödyntävä toimintamalli työssäoppimisen laadunvarmistamiseen.
 • Sähköistä järjestelmää hyödyntävä työssäoppimismalli, jossa opiskelijan ohjaus, palaute ja työelämäyhteistyö muuttuvat päivittäiseksi toiminnoksi työssäoppimisen aikana. Ohjaus ja palautteen antaminen tehostuvat.
 • Arviointien perusteella havaitaan mahdolliset työelämän sähköisen ohjauksen valmiuksien kehittämiskohteet.
 • Kaakkois-Suomen laatuverkoston laadunhallinnan vertailtavuus ja läpinäkyvyys kehittyy.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Joonas Penttinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. +358 44 747 9836
joonas.penttinen(a)ekami.fi

 

Jaa

***