Tandemilla työelämään

Projektin kesto

20.5.2015 - 31.12.2016

Rahoittaja

Opetushallitus, maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen

Toteuttajat

Luksia (koordinaattori)

Ekami

Helsingin Diakoniaopisto

Kohderyhmä

Maahanmuuttajat, joiden heikko suomen kielen taito vaikeuttaa opinnoissa etenemistä, työssäoppimisjaksolla selviytymistä ja tutkintotilaisuuksissa onnistumista.

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelevat maahanmuuttajat (aktorit) ja suomea äidinkielenään puhuvat aikuisopiskelijat ja työpaikkaohjaajat (mentorit).

Laajasti maahanmuuttajia työllistävät työpaikat ja niiden henkilöstö.

Ammatilliset oppilaitokset, kotoutumiskoulutusta järjestävät oppilaitokset sekä erilaiset maahanmuuttajajärjestöt.

Tavoite

Edistää maahanmuuttajien työllistymistä, työkulttuurin, toimintatapojen ja ammattisanaston tehokkaampaa oppimista.

Luoda aikuisten maahanmuuttajien työssäoppimisjaksoille mentoroinnin toimintamalli, jossa mentoroitavana oleva maahanmuuttajaopiskelija saa työelämäjaksolla omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa tarvittavaa ohjausta ja kielellistä tukea.

Edistää kulttuurienvälistä viestintää työelämässä.

Toteutus

Hankkeen keskeiset toimenpiteet muodostuvat mentorointimallin suunnittelusta, käytännön kokeiluista toteutuksessa yhdessä yhteistyökumppanien kanssa sekä eri ammattialoilla mallin arviointiin liittyvistä toimenpiteistä.

Syksyllä 2015 sovittiin hankekumppaneiden kesken tarkemmin toimenpiteistä, hankkeeseen soveltuvista ammatillisista tutkinnoista sekä hankkeen etenemisen aikatauluista.

Mentorointimallia testataan vuoden 2016 aikana jokaisessa yhteistyöoppilaitoksessa.

 

Tulokset

Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuva mentorointimalli ja sitä tukeva, opiskelijakeskeinen ohjausmalli

Kulttuurienvälinen viestintätaito työelämässä on parantunut

Yhteistyö oppilaitosten ammatillisen ja kielikoulutuksen sekä työelämän kanssa on vahvistunut ja ohjauksessa käytetty kieli on selkiytynyt

 

Yhteystiedot

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

 

Jaa

***