Ohjauksen apajilla

Projektin kesto

8.5.2015 - 31.12.2016

Rahoittajat

OPH

Toteuttajat

 • Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
 • Luksian aikuisopisto
 • Työtehoseura
 • Kiipulan ammattiopisto

Koordinaattori

 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami

Kohderyhmä

 • aikuiskouluttajat, tutkintovastaavat
 • aikuiskoulutuksen ohjaushenkilöstö
 • pedagogisen kehittämisryhmän jäsenet
 • työpaikkaohjaajat ja näyttötutkinnon arvioijat.

Tavoitteet

 • aikuiskoulutuksen pedagogisen laadun parantaminen valmistavan koulutuksen toteuttamisessa
 • ohjauksen ja erityisen tuen vaikuttavuuden parantaminen henkilökohtaistamisprosessin kaikissa vaiheissa
 • aikuiskouluttajien ja ohjaushenkilöstön pedagogisen ajattelun kehittyminen ja kytkeytyminen käytännön toteutukseen.

     Ekamin painopisteenä ovat

 • aikuiskoulutuksen pedagogisen laadun parantaminen valmistavan koulutuksen toteuttamisessa
 • aikuiskouluttajien ja ohjaus-henkilöstön pedagogisen ajattelun kehittyminen ja kytkeytyminen käytännön toteutukseen.

Toteutus Ekamissa

Hankkeessa tuotetaan yhteinen toimintamalli, jonka avulla organisaatioiden pedagogista strategiaa viedään käytännön työn pohjaksi ja apuvälineeksi. Yhteisesti myös kehitetään Pedaali-hankkeessa tuotettua ”pedagoginen pyrähdys” -toimintatapaa organisaatioiden toiminnanohjauksen laadunvarmistajana sekä Ohjauksen valttikortteja (tuotettu ESR – Koutsi – arvioiden ja valmentaen työammattiin -hankkeessa 2006–2008; päivitetty Pedaali-hankkeessa 2014) ohjauksen ja erityisen tuen laadunvarmistajana.

Hankkeessa järjestetään sekä kaikille yhteisiä verkostotapaamisia että kahden-kolmen partnerin välisiä tapaamisia heidän omien työsuunnitelmiensa pohjalta. Tarvittaessa järjestetään myös AC-/Lync-kokouksia.

Tulokset

 • Toimintamalli oppilaitoksen pedagogisen strategian hyödyntämisestä kouluttajien ja ohjaushenkilöstön perehdyttämisessä, ohjaamisessa arjen tilanteissa sekä koulutusten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • Pedagogiset pyrähdykset - parannettu toimintatapa
 • Hyödyntäminen: koulutusten ja tutkintotilaisuuksien toteutusten käytännön laadunvarmistuksessa.

Yhteystiedot

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Projektivastaava Eija Leinonen +358 40 055 9190
eija.leinonen(a)ekami.fi

 

Jaa

***