TopJopo

Projektin kesto

 8.6.2015 - 31.12.2016

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami (koordinaattori)
 • Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Porvoon ammattiopisto
 • Saimaan ammattiopisto Sampo
 • Seurakuntaopisto
 • Porvoo International College

Kohderyhmä

Verkoston oppilaitosten opiskelijat, opettajat, ohjaushenkilöstö ja työpaikkaohjaajat.

Tavoitteet

 • Kehittää työelämäkumppanuuden toteuttamisen malli kone- ja metallialan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa.
 • Kehittää em. aloilla oppilaitoksen oppimisympäristöjä työelämälähtöisempään suuntaan.
 • Vahvistetaan opettajan roolia siirtyä aktiivisesta tiedonjakajasta oppimisen ohjailijaksi ja valmentajaksi.
 • Mallinnetaan työelämäkumppanuuden toteuttaminen siirrettäväksi muille aloille.

Toteutus

 • Kartoitetaan opetussuunnitelman sisältöjen pohjalta kumppanuusyrityksessä opittavat sisällöt.
 • Oppimisprosessin toteutustapojen ideointi ja suunnittelu.
 • Tarvittavien muutosten tekeminen oppilaitoksen oppimisympäristöön.
 • Tarvittavan opetusmateriaalin ja oppimistehtävien laatiminen verkkoon, työpaikalle, oppilaitoksen työsaliin yms.
 • Käytettävän oppimisalustan pohjustaminen/tarvittavien ennakkovalmistelujen tekeminen oppimisalustalle.
 • Oppimisprosessin ohjauksen suunnittelu ja organisointi.
 • Pilotoidaan suunnitellut toteuttamismallit.

Tulokset

 • Otetaan käyttöön työelämäkumppanuuden toteuttamismalli metallialalla sekä sosiaali- ja terveysalalla.
 • Hankkeessa mukana olevien alojen fyysiset oppimisympäristöt on muokattu muistuttamaan alan työpaikkoja.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. +358 40 834 6659 sari.hakkinen(a)ekami.fi

Jaa

***