Joustava oppiminen

Projektin kesto

 8.6.2015 - 31.12.2016

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

 • Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, koordinaattori
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
 • Etelä-Savon ammattiopisto
 • Jyväskylän ammattiopisto
 • Ylä-Savon ammattiopisto
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto
 • Seurakuntaopisto

Kohderyhmä

Verkoston oppilaitosten opiskelijat, opettajat, ohjaushenkilöstö ja työpaikkaohjaajat.

Tavoitteet

 • Tuetaan ja vahvistetaan osaamisperusteisten, yksilöllisten opintopolkujen käyttöönottoa Ekamissa.
 • Vahvistetaan opettajien osaamista toteuttaa yksilöllisiä, joustavia opintopolkuja.
 • Osallistutaan yhteistyössä hankeverkoston kanssa eHOPSin kehittämistyöhön.
 • Tuotetaan yhteistyössä hankeverkoston kanssa Ekamiin soveltuva laadunvarmistuksen työkalu (toimintaohje + tsekkauslista), jolla varmistetaan yksilöllisen polun toteuttaminen ja kirjaaminen hops-lomakkeelle.
 • Osallistuminen verkoston vertaiskehittämiseen.

Toteutus

 • Järjestetään ops-työpajoja, joissa aiheina
 • kaikille opiskelijoille yhteisten opintopolkujen (esim. yrittäjyys, jatko-opinnot, huippuosaaja) valinta ja toteutus
 • ammattialojen yhteistyö yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa, opetuksen organisoinnissa ja toteutuksessa
 • opettajasta oppimisen ohjaajaksi ja opiskelijan valmentajaksi
 • Järjestään hops-työpajoja
 • hops:n merkitys, yksilöllisten opintopolkujen opiskelijakohtainen dokumentointi, opintojen etenemisen seuranta ja arviointi, laadunvarmistuksen työkalun käyttöön ottaminen
 • ohjaus yksilöllisille poluille opinto-ohjaajien ja opettajien työssä, roolit, tehtävät ja vastuut opiskeluprosessin eri vaiheissa
 • Tehdään laadunvarmistuksen työkalu verkoston yhteistyönä ja muokataan se Ekamin käyttöön soveltuvaksi.
 • Osallistutaan verkostoyhteistyöhön eHOPSin kehittämisessä.
 • Tiedotetaan ammattiosaamisen näyttötoimikuntaa ja osallistutaan verkoston yhteistyönä toteutettavan kaikille ammatillisille oppilaitoksille avoimen työelämäfoorumin suunnitteluun, järjestelyihin ja toteutukseen.

Tulokset

 • Osaamisperusteiset, yksilölliset valinnat ja etenemisen mahdollistavat opintopolut on kirjattu opetuksen järjestäjän tutkintokohtaisiin opetussuunnitelmiin.
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstö toteuttaa yksilöllisiä opintopolkuja ja ohjaa opiskelijaa omalla polullaan.
 • Laadunvarmistuksen työkalu on otettu käyttöön ja kirjattu toimintajärjestelmään.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. +358 40 834 6659
sari.hakkinen(a)ekami.fi

Jaa

***