Työ tekijäänsä kiittää

Projektin kesto

27.1.2015 - 31.12.2016

Rahoittaja 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat 

 • Koulutuskeskus Salpaus, koordinaattori
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami
 • Jämsän ammattiopisto, JAO
 • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu
 • Lapin ammattiopisto, LAO
 • Ammattiopisto LAPPIA
 • Oulun seudun ammattiopisto, OSAO
 • Koulutuskeskus SEDU
 • Savon ammattiopisto, YSAO

Kohderyhmä

Kone- ja metalli-, matkailu-, maarakennus- ja logistiikka-alan/kuljettaja perustutkintojen opiskelijat, opettajat, yritykset ja työpaikkaohjaajat.

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää nuorille suunnattu oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävä koulutusmalli.

Toteutus

 • Suunnitellaan ja pilotoidaan oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävä koulutusmalli.
  Suunnitellaan ja pilotoidaan opintoja, joissa yhdistetään yhteisten tutkinnon osien opiskelua ammatillisten tutkinnon osien opiskeluun ja työssäoppimiseen.
  Suunnitellaan ja pilotoidaan jatkotuote työpaikkaohjaajien mentorointimallista oppisopimuskoulutuksessa mukana olevien työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien tueksi ja työssäoppimisen ohjauksen pedagogisen toimivuuden varmistamiseksi.

 • Alojen välisen vertaismentorointiprosessin suunnittelu ja toteutus.

 • Otetaan käyttöön uusia sähköisiä oppimisympäristöjä ja tuotetaan sähköistä oppimateriaalia suunniteltuun koulutuksen toteuttamismalliin: kuvat, videot, äänitiedostot, oppimispelit, yms.

 • Laajennetaan ja vahvistetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä (esim. facebook, blogit, skype, WhatsApp) työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa.

 • Kokeillaan tablettien käyttöä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen välineenä.

 • Mallien pilotointi kaikissa tutkinnoissa ja kirjaaminen opetuksen toteuttamissuunnitelmiin

Tulokset

 • Oppisopimuspolku matkailu-, logistiikka-(autonkuljettajien osaamisala), rakennus-(maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala) sekä kone- ja metallialalla.
 • Oppisopimuspolun kirjaaminen koulutuksen järjestäjän opetuksen toteuttamissuunnitelmiin edellä mainituilla aloilla.
 • Työpaikkaohjaajien mentorointimallin spin-off (jatkotuote).
 • Mallinnus vertaismentorointiprosessista vakiinnuttamistyön välineenä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. +358 40 834 6659
sari.hakkinen(a)ekami.fi

 

Jaa

***