OVET - Osaamisen varmistaminen ennen tutkintotilaisuutta

Projektin kesto

8.5.2015 - 31.12.2016

Rahoittaja

Opetushallitus, ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen

Toteuttajat

 • Luksian aikuisopisto (koordinaattori)
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
 • Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
 • Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Vantaan ammattiopisto
 • Kohderyhmä
 • Näyttötutkintojen suorittajat
 • Oppilaitosten opettajat/kouluttajat ja ohjaajat ja muu osaamisen tunnistamiseen osallistuva henkilö
 • Työpaikkaohjaajat ja näyttötutkinnon arvioijat työpaikoilla

Tavoite

Tavoitteena on lisätä näyttötutkintoprosessin vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta mahdollistamalla yksilöllisiä polkuja tutkintoprosessissa sekä parantaa tutkinnon suorittajan mahdollisuuksia suorittaa tutkintotilaisuuksia ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Lisäksi pyritään kehittämään uusia menetelmiä sekä hakeutumisvaiheeseen että tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheeseen, joilla tunnistetaan tutkinnon suorittajan riittävä ammatillinen osaaminen ennen tutkintotilaisuutta. Myös työelämäyhteistyötä vahvistetaan osaamisen tunnistamisessa näyttötutkintoprosessissa.

Toteutus

 1. Jokainen partnerioppilaitos nimeää oman oppilaitoksensa työryhmän
 2. Näyttötutkintorosessin ja käytössä olevien osaamisen tunnistamisen menetelmien kartoittaminen ja arviointi
 3. Uusien osaamisen tunnistamisen menetelmien ideointi
 4. Työelämäympäristöjen varmistaminen osaamisen tunnistamiseen
 5. Mallien kokeilu ja testaaminen
 6. Mahdolliset muutokset palautteiden pohjalta

Kaikki kuusi projektissa mukana olevaa organisaatiota osallistuvat kaikkiin toimenpiteisiin. Partnerikohtaisesti painotukset eroavat kunkin organisaation oman työsuunnitelman mukaisesti.

Tulokset

 • Osaamisen tunnistamisen mallin luominen
 • Yksilöllisiä polkuja kulkevan tutkinnon suorittajan ohjauksen mallin luominen
 • Hankkeessa tuotettujen hyvien käytänteiden levittäminen

Yhteystiedot

Hannele Harjula
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 044 700 7766
hannele.harjula(a)ekami.fi

Jaa

***