Työ tekijäänsä opettaa

Projektin kesto

10.2.2014 - 31.12.2015

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Koulutuskeskus Salpaus, koordinaattori
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami
Jämsän ammattiopisto, JAO
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu
Lapin ammattiopisto, LAO
Ammattiopisto LAPPIA
Oulun seudun ammattiopisto, OSAO
Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY
Koulutuskeskus SEDU
Savon ammattiopisto, YSAO

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintojen opiskelijat, opettajat, yritykset ja työpaikkaohjaajat.

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää nuorille suunnattu oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävä koulutusmalli.

Toteutus

  • Suunnitellaan ja pilotoidaan oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävä koulutusmalli.
  • Suunnitellaan ja pilotoidaan opintoja, joissa yhdistetään ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opiskelua ammatillisten tutkinnon osien opiskeluun ja työssäoppimiseen.
  • Suunnitellaan ja pilotoidaan työpaikkaohjaajien mentorointimalli oppisopimuskoulutuksessa mukana olevien työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien tueksi ja työssäoppimisen ohjauksen pedagogisen toimivuuden varmistamiseksi.
  • Perehdytetään/koulutetaan opettajat ja työpaikkaohjaajat opiskelijan oppimisprosessin sähköiseen ohjaukseen verkkoympäristöissä.
  • Kokeillaan opiskelijan oppimisprosessin ohjauksessa sähköisten alustojen (wilma/blogi) ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä (esim. facebook, skype, sähköinen oppimispäiväkirja).
  • Kirjataan nuorten oppisopimuspolku opetussuunnitelmiin ja oppilaitoksen toimintajärjestelmään

Tulokset

  • toimintamalli oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisestä sekä sosiaali- ja terveysalalla että hotelli-, ravintola- ja cateringalalla
  • toimintamallin kirjaaminen koulutuksen järjestäjän opetuksen toteuttamissuunnitelmiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnossa
  • mallinnus nuorten oppisopimuspolusta Ekamissa
  • työpaikkaohjaajien mentorointimalli

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 040 834 6659
sari.hakkinen(a)ekami.fi

 

Jaa

***