Työpaikkaohjaajien koulutus

Projektin kesto

7.2.2014 - 31.12.2015

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintojen opiskelijat, opettajat, yritykset ja työpaikkaohjaajat.

Tavoitteet

Kehitetään ja pilotoidaan jatkotuote Ammattisilta-hankkeessa kehitetylle työpaikkaohjaajakoulutusmallille huomioiden oppisopimuksen erityispiirteet ja nuorten erityistarpeet. Lisäksi laajennetaan TVT-tekniikan käyttöä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ohjauksessa sekä kehitetään ja tuotetaan sähköistä koulutusmateriaalia sosiaali- ja terveysalalle ja matkailu-, hotelli-, ravintola- ja cateringalalle.

Toteutus

  • työpaikkaohjaajakoulutuksen sisällön kehittäminen
  • sähköisen ohjausmateriaalin kehittäminen
  • työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttaminen
  • ohjaus- ja koulutusmateriaalin testaaminen (tabletit)
  • vertaiskehittäminen Kouvolan seudun ammattiopiston Virtaa työpaikkaohjaajakoulutuksesta ja Saimaan ammattiopisto Sampon Iloa työpaikkaohjaajakoulutukseen -hankkeiden kanssa.

Tulokset

  • Ekamin työpaikkaohjaajakoulutuksen spin-off (jatkotuote)
  • toimialakohtaiset työpaikkaohjaajakoulutusmateriaalit sosiaali- ja terveysalalla, matkailu-, hotelli-, ravintola- ja cateringalalla
  • sähköiset työpaikkaohjaajakoulutusmateriaalit

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Marjut Sakki
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 050 564 1915
marjut.sakki(a)ekami.fi

 

Digitarinoita

Oppiminen on yhteispeliä

Hyvä ohjaus 

Jaa

***