Topnet III

Projektin kesto

 2.6. - 31.12.2015

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami (koordinaattori)

Kouvolan seudun ammattiopisto

Porvoon ammattiopisto

Saimaan ammattiopisto Sampo

Jaakkiman kristillinen opisto

Kohderyhmä

Verkoston oppilaitosten opiskelijat, opettajat, ohjaushenkilöstö ja työpaikkaohjaajat.

Tavoitteet

 • Edistää työturvallisuutta sekä oppilaitoksessa että työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödyntäen.
 • Verkossa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvan oppimisen ohjauksen ja arvioinnin sekä osaamisen arvioinnin syventäminen ja siirtäminen /levittäminen aloille, joissa tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median käyttö on vähäistä.
 • Yksilöllisten osaamisperusteisten ja työvaltaisten opintopolkujen luominen erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa.
 • Laajentaa yhteisten tutkinnon osien integrointia ammatillisiin tutkinnon osiin, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin uusilla aloilla.

Toteutus

 • työpaikkaohjaajakoulutuksen täydennyskoulutusosion (turvallinen oppimisympäristö) toteuttamismallin suunnittelu ja koulutusmateriaalin laadinta
 • turvallisen oppimisympäristön kartoitusmallin laatiminen
 • verkkoa ja sosiaalista mediaa hyödyntävät turvallisen oppimisympäristön työturvallisuusohjeiden laatiminen valituilla aloilla
 • kehitetään ja laajennetaan sosiaalisen median työkalujen käyttöön ottoa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjauksessa ja arvioinnissa
 • ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien integrointien suunnittelu ja pilotointi valituilla aloilla
 • yksilöllisten osaamisperusteisten opintopolkujen suunnittelu ja pilotointi

Tulokset

 • työpaikkaohjaajakoulutuksen täydennyskoulutusosio turvallinen oppimisympäristö koulutusmateriaaleineen
 • turvallisen oppimisympäristön kartoitusmalli
 • verkkoa ja sosiaalista mediaa hyödyntävät turvallisen oppimisympäristön työturvallisuusohjeet
 • mallinnus somepedagogiikan käyttöön otosta työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjauksessa ja arvioinnissa
 • tarvittavat muutokset opetuksen toteutuksen (integrointi) ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja arvioinnin(integrointi) sekä muun osaamisen arvioinnin osalta on kirjattu opetussuunnitelmiin hankkeessa mukana olevissa tutkinnoissa.
 • yksilölliset osaamisperusteiset opintopolut on kirjattu opetussuunnitelmiin mukana olevissa tutkinnoissa

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 040 834 6659
sari.hakkinen(a)ekami.fi

 

Jaa

***