Oppisopimuksen ennakkojakso

Projektin kesto

7.2.2014 - 31.12.2015

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Oulun seudun ammattiopisto/Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö, koordinaattori

Omnia, Omnian oppisopimustoimisto

Jyväskylän oppisopimuskeskus

Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto

Keudan oppisopimuskeskus

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)

Lapin oppisopimuskeskus

Savon ammatti- ja aikuisopisto/Savon oppisopimuskeskus/SAKKY

Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos/Oppisopimuspalvelut

Ylä-Savon ammattiopisto

Kohderyhmä

Ammattistartissa tai valmentavassa koulutuksessa olevat opiskelijat, opinto-ohjaajat peruskoulussa ja toisella asteella, opiskelijavalinta ammatilliseen koulutukseen ohjaavien ja valmentavien koulutusten valintojen yhteydessä,

alueen työnantajat sekä VALMA opettajat

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää menettely- ja toimintatapoja, joilla nuorten oppisopimuksen ennakkojaksoja toteutetaan,

luoda ennakkojaksojen sisällöt, kehittää toimintatapoja nuorten opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiseen sekä yhteensopivuuteen sekä toimijoiden osaamisen kehittäminen nuorten ohjaajina ja yhteistyön rakentaminen alueellisissa verkostoissa

Toteutus

 • Ekamin sisäisten yhteistyökumppaneiden perehdyttäminen hankkeeseen.
 • Ohjaava opetus ohjausmenetelmäkoulutus työpajaohjaajille ja oppisopimustoimijoille
 • Tiedottaminen alueen yrittäjäjärjestöjen, työnantajien ja yhteisöjen kanssa työpaikoille ennakkojakson mahdollisuuksista
 • Tutustumiskäynti oppilaitokseen, jolla on jo ollut vastaavaa toimintaa
 • Ennakkojaksomoduulin kehittäminen ja sisällyttäminen Valma 1 opetussuunnitelmaan
 • Toimintamalli ennakkojakson toteuttamiseksi
 • Toimintamallin kehittäminen kiinnostuneiden nuorten ja työnantajien yhteensovittamiseksi
 • Yhteistyössä Ammattistartti – Starttipaja – Valma - muut työpajat kanssa tiedotetaan ennakkojakso mahdollisuuksista potentiaalisille nuorille ja kartoitetaan kiinnostuneet
 • Ennakkojaksomoduulien pilotointi

Tulokset

 • ennakkojakson moduulit Valma koulutuksessa
 • toimintamalli ennakkojakson toteuttamiseksi
 • toimintamalli nuorten ja työnantajien yhteensovittamiseksi
 • oppisopimustoimijoiden nuorten ohjausosaamisen kehittyminen

 

Yhteystiedot

Oppisopimuspäällikkö Pirjo Ranta
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 040 526 5683
pirjo.ranta(a)ekami.fi

 

Jaa

***