OpsoInno

Projektin kesto

1.5.2015 - 31.12.2016

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

  • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Rannikkopajat ja Oppisopimuskoulutus)

Kohderyhmä

  • Toisen asteen opintonsa keskeyttäneet ja ylioppilastutkinnon suorittaneet,
  • työttöminä tai ylioppilastutkinnon varassa työelämässä olevat alle 25-vuotiaat nuoret.

Tavoitteet

  • Kohderyhmään kuuluvien nuorten tavoittaminen ja heidän tukemisensa oppisopimustyöpaikan haussa
  • Oppisopimuskoulutuksen nostaminen esiin yhtenä väylänä ammatillisen koulutuksen loppuun saattamisessa
  • Yhteistyön tiivistäminen Oppisopimuskoulutuksen ja Rannikkopajojen välillä.

Tulokset

  • alle 25-vuotiaiden nuorten solmimien oppisopimusten määrä lisääntyi
  • alueen työnantajia tiedotettiin laajasti Seinättömän pajan yksilövalmentajien ja koulutussuunnittelijan yhteistyönä
  • mallinnettiin nuorten oppisopimuspolku Rannikkopajoilla
  • Rannikkopajoille luotiin uusi toimintamalli ”tuettu oppisopimuksen aloitusjakso”

Yhteystiedot

Susanna Eerola
Koulutussuunnittelija/projektikoordinaattori
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Oppisopimuskoulutus
+358 50 576 0040
susanna.eerola(a)ekami.fi

 

Jaa

***