HeKu - Henkilökohtaistaminen kuvina

Projektin kesto

21.5.2014 - 31.12.2015

Rahoittaja

Opetushallitus, maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (koordinaattori)

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Edupoli, Porvoo

Kohderyhmä

S2-kouluttajat, ohjaavat kouluttajat ja ammatilliset kouluttajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ja tutkinnon suorittajat.

Tavoite

Tavoitteena on muokata aikaisemmin tehtyä henkilökohtaistamisen kuvasanakirjaa siten, että sen avulla on mahdollista esitellä näyttötutkintojärjestelmän ja henkilökohtaistamisen käytänteet opiskelijoille, joiden suomen kielen taito ja suomalaisen koulutusjärjestelmän tuntemus on vielä heikko.

Tavoitteena on myös tukea maahanmuuttajien ammatillisten jatkosuunnitelmien tekemistä ja edistää S2-kouluttajien ja ammatillisten kouluttajien yhteistyötä maahanmuuttajien siirtymissä kotoutumiskoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen.

Toteutus

Kuvasanakirjasta muokataan kaikille ammattialoille ja kotoutumiskoulutukseen soveltuvan työvälineen lisäksi myös kolmen eri ammattialan, ajoneuvoala, rakennusala ja marata-ala, tarpeisiin soveltuva tuotos. Lisäksi kuvasanakirjan käyttöön laaditaan ohjeistus.

Kohderyhmään kuuluville järjestetään yhteisiä perehdytystilaisuuksia, joissa:

  • S2-kouluttajat perehdytetään näyttötutkintojärjestelmään ja henkilökohtaistamiseen
  • ammatilliset kouluttajat valmennetaan tukemaan maahanmuuttajataustaisen opiskelijan / tutkinnon suorittajan kielitaidon kehittymistä
  • harjoitellaan dialogista yhteistä jakamista

Tulokset

Muokattu kuvasanakirja ja ohjeistus sen käyttöön ohjauksen ja tuen välineeksi henkilökohtaistamisen eri vaiheisiin.

Lisääntynyt toiminta S2-kouluttajien, ohjaavien kouluttajien ja ammatillisten kouluttajien välillä: yhteistyö, roolien selkiyttäminen ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen.

Yhteystiedot

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

 

Jaa

***