Vientiteollisuusalojen koulutuksen kehittäminen

Vientiteollisuusalojen koulutuksen kehittäminen

OPH-vienti2014

Katso projektin esite

Hankkeen kesto

19.12.2013 - 30.6.2015

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus vientiteollisuusalojen koulutuksen kehittämiseen.

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami
Yhteistyökumppani Saimaan ammattiopisto, Sampo

Kohderyhmä

Kymenlaakson vientiteollisuuden yritykset, Ekamin opiskelijat ja opettajat sekä bechmarkattujen oppilaitosten henkilöt.

Tavoitteet

Kymenlaakson vientiteollisuuden tarpeita vastaavan ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen kehittäminen.

Luoda olemassa olevien tutkinnon osien alle osa-alueita eli moduuleita. Moduulit mahdollistavat työelämälähtöisiä opiskelumenetelmiä, joiden avulla opiskelijat voivat opiskella ajasta ja paikasta riippumatta, sekä voivat valita joustavasti opintokokonaisuudet tarvittavan osaamisen hankkimiseksi.

Vientiteollisuuteen liittyvien opetusalojen yhteistyön lisääminen ja syventäminen, työssäoppimisen sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen kehittäminen ja osaamistarpeisiin keskittäminen niin, että koulutuksen toteutuminen voidaan mahdollistaa joustavasti työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Benchmarkata muiden vientiteollisuuskeskittymissä sijaitsevien oppilaitosten toimintamalleja ja käytänteitä, mm. Porvoon amisto, Saimaan ammattiopisto, Sampo, Tampereen seudun ammattiopisto, sekä benchmarkata myös oman oppilaitoksen sisällä eri aloja.

Tulokset

Vientiteollisuuden nykytilan ja tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittaminen teknologiateollisuuden ja kemian- ja metsäteollisuuden osalta.

Vientiteollisuutta palvelevat työelämälähtöiset opintokokonaisuudet.

Uusien opetusmallien hyödyntäminen verkkopohjaisessa opetuksessa ja sitä tukevien opetusvälineiden hankinta pienimuotoisessa pilotoinnissa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Timo Muhonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 050 571 1678
timo.muhonen(a)ekami.fi

 

Jaa

***