OsaaJa luo uutta II

OsaaJa luo uutta II

Projektin kesto

1.3.2014 - 31.12.2015

Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toteuttajat

Koordinaattori:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Yhteistyökumppani:
Kouvolan seudun ammattiopisto

Kohderyhmä

Oppilaitosten esimiehet
Opetushenkilöstö
Opinto-ohjaajat ja kuraattorit

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet 2014 - 2015

Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteisiä alueellisia toimintatapoja opetushenkilöstön osaamisen kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja tulosten vaikutusten arviointiin, pilottina tvt:n opetuskäytön koulutukset ja valmennukset.

Osaamisen kehittämisen toimintamallin seurannan, tulosten arvioinnin ja vaikuttavuuden mittaamisen toimivia työkaluja ja menetelmiä on luotu.

Hankkeen I-vaiheessa toteutettuihin tvt-kyselyihin pohjautuva ope.fi II -koulutustarjotin on luotu, valmennuksia on toteutettu ja opetushenkilöstöllä on valmiuksia ottaa opetuksessaan käyttöön tieto- ja viestintätekniikka pedagogisesti mielekkäällä tavalla.

On luotu pysyvä lähityöpajatyöskentelyä hyödyntävä tvt:n opetuskäytön vertaismentorointimalli.

Toteutus

Konkretisoidaan osaamisen kehittämissuunnitelma vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi, joka sisältää erilaisia henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen muotoja kuten valmennukset, koulutukset, työpajat, tiimit, foorumit ja mentorointi.

Luodaan suunnitelmaan sisältyvistä koulutuksista ja valmennuksista koko henkilöstölle näkyvä jatkuvasti päivittyvä koordinoitu koulutuskalenteri.

Täydennetään kehitettyä osaamisen kehittämisen toimintamallia luomalla työkaluja ja menetelmiä kehittämissuunnitelmien ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien toimenpiteiden seurantaan, arviointiin ja vaikuttavuuden mittaamiseen.

Suunnitellaan ja toteutetaan kehittämissuunnitelmaan sisältyvän pedagogisen tvt-kartoituksen pohjalta

  • koulutus- ja valmennustarjotin
  • webinaareja
  • esimiesvalmennuksia
  • pedagogisen tvt-mentoroinnin lähityöpaja-toimintatapa
  • vertaismentorointivalmennus

Osaamisen kehittämisen toimintamallista luodaan pysyvä vuosittainen toimintatapa. Sovitaan alueellisesta toimintatavasta opetushenkilöstön osaamisen kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksesta. Hankkeen aikana luodaan edellytykset lähityöpajatoimintamallin vakiinnuttamiselle. Koulutuskalenterimalli otetaan pysyvään käyttöön.

Tulokset

  • alueellinen toimintatapa opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen
  • osaamisen kehittämisen toimintamallin seurannan, tulosten arvioinnin ja vaikuttavuuden mittaamisen työkalut ja menetelmät
  • lähityöpajatoimintamalli
  • koulutuskalenterimalli

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Ritva Reivilä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 395 9278
ritva.reivila(a)ekami.fi

 

 

Jaa

***