Mestari

Projektin kesto

1.1.2014 -31.12.2015

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Koordinaattori: Turun kaupungin projektitoimista
Yhteistyökumppanit: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Turun ammatti-instituutti, Koulutuskeskus Salpaus

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö

Tavoitteet

  • tarjota opiskelijoille ja opiskelijoiksi aikovalle selkeitä valinnan mahdollisuuksia kehittämällä joustavia opintopolkuja, lisäämällä erilaisia työssäoppimisen toteutustapoja ja yhdistämällä uudella tavalla työssäoppimista opiskelun eri vaiheisiin
  • parantaa työssäoppimisen laatua sekä opiskelijoiden työelämätuntemusta ja -osaamista.

Toteutus Ekamissa

  1. firmapäivät kummiyrityksissä Haminan liikataloudessa opintojen alusta alkaen
  2. pitkät työssäoppimisjaksot Kotkan liiketaloudessa yksilöllisten tarpeiden mukaan (opintojen nopeuttaminen, keskeyttämisen ehkäisy), blogit ohjauksen välineenä
  3. kummiyritykset liiketalouden pienryhmässä erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla, työssäoppimisen tutor-toiminta suunnitteilla
  4. kiinteistöpalvelualalla yksilöllisten työssäoppimisjaksojen kirjaaminen opetussuunnitelmaan
  5. yhteisten aineiden opettajien työelämäjaksot (5kpl)
  6. osallistuminen hankeverkostossa työssäoppimisen laadun parantamiseen, laaditaan ohjauksen itsearviointityökalu

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy pilottialoilla- liiketalous ja kiinteistöpalveluala- joustavien, opiskelija- ja työelämälähtöisten opintopolkujen ja tutkinnon osien kuvaus ops:iin ja opintotarjontaan. Kokeilut vakiinnuttavat koulutusrakenteiden muutoksia, jotka mahdollistavat joustavien, työssäoppimispainotteisten opintojen toteutuksen.

Yhteisten aineiden opetus ja arviointi lähentyvät ammatillisiin opintoihin sekä osaksi työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä yhteisten aineiden opettajien työelämäjaksojen myötä.

Vertaiskehittämisin myötä syntyneet työssäoppimisen laatutyön tulokset on otettu käyttöön Ekamissa.

http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/mestari-hanke/

Yhteystiedot

Projektivastaava Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 040 7555 056
hilkka.huisko@ekami.fi

 

 

 

 

Laatua ja malleja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen

Jaa

***