ProTek2000

ProTeK2000

Download Brochure in English.

Projektin kesto

1.7.2011 - 31.12.2014

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)
Osatoteuttajat: Kouvolan seudun ammattiopisto (Ksao)

Kohderyhmä

Prosessialan yritysten henkilöstö
Verkostoon osallistuvien sidosryhmien henkilöstö
Oppilaitosten henkilöstö

Tavoitteet

Koota automaatio- ja prosessialan alueellinen yhteistyöverkosto, jonka avulla parannetaan automaatio- ja prosessialan yritysten koulutetun työvoiman saatavuutta ja osaamista sekä kehittää koulutuksen ennakointia ja kysyntälähtöisyyttä prosessialalla.

Toteutus

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat

  • Automaatio- ja prosessialan YHTEISTYÖFOORUMIN perustaminen: Yhteistyöfoorumi luodaan järjestämällä koko alan toimijoille (oppilaitokset, yritykset, järjestöt) tarkoitettu AVOIN VERKOSTOSEMINAARI. Yhteistyöfoorumiin kootaan ja nimetään edustajat alan keskeisistä toimijoista.
  • NYKYTILA-analyysi ja alan OSAAMISTARPEIDEN kartoitus: Yhteistyöfoorumissa kartoitetaan prosessialan nykytila ja alan kehitystyötä suuntaavia tulevaisuuden osaamistarpeita.
  • TUOTEKEHITYS: Automaatio- ja prosessialan osaamisen kehittämistarpeiden kartoituksen pohjalta suunnitellaan UUSIA KOULUTUSTUOTTEITA. Kehitettävät koulutustuotteet suunnitellaan yhteistyössä yritysten kanssa. Tuotteistettavat koulutukset suunnataan yrityksien henkilöstölle, yrittäjiksi aikoville ja prosessiteollisuudessa aiemmin työskennelleille ja alan perustutkinnon suorittaneille.
  • Levitys ja vakiinnuttaminen: Päätösseminaarissa levitetään projektin tuloksia ja esitellään vakiinnuttamissuunnitelma, joka sisältää mm. kehittämiskumppanuuskäytännöt ja tuotekehitys- ja koulutusten yhteissuunnittelumallin.

Tulokset

On perustettu pysyvä oppilaitosten ja yrityksien yhteistyöfoorumi sekä luotu alan kehittämiskumppanuuden malli, joka sisältää yhteistyö-, koulutusten yhteissuunnittelun- ja tuotteistusmallin.

Oppilaitosten ja yritysten syvenevä yhteistyö toteuttaa ja kehittää omalta osaltaan oppilaitosten työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää ja parantaa opetushenkilöstön työelämäosaamista.

Yhteistyökumppanuus ja Ekamiin perustettava tuotekehitys- ja oppimisympäristö luo yrityksille mahdollisuuden kehittää innovaatioita yhteistyössä opettajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Alan osaamistarpeiden pohjalta on tuotteistettu alan yritysten henkilöstölle, yrittäjiksi aikoville ja prosessiteollisuudessa aiemmin työskennelleille soveltuvia ja osaamista kehittäviä eripituisia koulutusmoduuleita. On suunniteltu koulutustarjotin, jatkokehitysmalli ja käyttöönottosuunnitelma.

Lataa projektin esite tästä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kirsi S. Hovikorpi
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 3959 299
kirsi.hovikorpi(a)ekami.fi

Koulutuspäällikkö Kimmo Kallioniemi
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 3959 409
kimmo.kallioniemi(a)ekami.fi

Projektiassistentti Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 3959 137
tuula.immonen(a)ekami.fi

 

 

 

 

 

 

Jaa

***