Duunari

Projektin kesto

19.3.2012 - 31.8.2014

Rahoittajat

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvolan seudun ammattiopisto
Osatoteuttaja: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston opiskelijat, pääasiassa valmistuvat nuoret ja aikuiset ja Rannikkopajojen nuoret
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö, työpajahenkilöstö

Välilliset kohderyhmät

 • Etelä-Kymenlaakson kaupungit ja kunnat
 • Kotkan TE-toimisto ja työvoiman palvelukeskus Väylä
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä: ammattiopisto ja työpajat
 • Kouvolan seudun ammattiopisto

Tavoitteet

 • Projektin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen läpäisyn parantaminen, nopea valmistuminen ja työllistyminen sekä jo valmistuneiden työllistymisen edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja korjaaminen.

Toteutus

 • Syvennetään Ekamin ja Rannikkopajojen välistä yhteistyötä opiskelijoiden työllistymisessä ja luodaan vakiintunut toimintatapa esim. opiskelijoiden työpajajaksoilla, koulutusalojen ja pajojen välisellä yhteistyöllä, pajojen yritysyhteistyöllä, työllistämistoimenpiteillä ja seinättömän pajan toiminnalla.
 • Suunnitellaan monialainen palvelu, jossa on mahdollista saada henkilökohtaista tukea ja ohjausta jatkosuunnitelmiin. Toimintamallia pilotoidaan projektin aikana (yksilö- ja pienryhmäohjausta jatkosuunnitelmiin, rekrytointitapahtumia, ryhmävalmennusta ja tuettua työllistämistä).
 • Luodaan valmennuspaketti opiskelijoiden jatkosijoittumisen tukemiseen, joka sisältää työnhaku-, jatko-opiskelu ja yrittäjyysvalmennuksen ja pilotoidaan valmennusta.
 • Suunnitellaan harjoitusyritystoimintaa.

Tulokset

 • Ekamin koulutuksen ja Rannikkopajojen yhteistyöhön on luotu opiskelijoiden työllistymistä edistävä toimintatapa.
 • Monialaisen palvelun toimintamallia on kokeiltu ja laadittu toiminnan vakiinnuttamissuunnitelma.
 • Työnhaku-, jatko-opiskelu- ja yrittäjyysvalmennuspaketti on suunniteltu ja pilotoitu.
 • Erilaisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä on suunniteltu (harjoitustoiminta, osuuskunta) ja kokeiltu sekä Rannikkopajojen yhteistyötä on tehostettu.

Yhteystiedot

Projektivastaava Mervi Rossi
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 395 9836
mervi.rossi(a)ekami.fi

Projektiassistentti Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 395 9137
tuula.immonen(a)ekami.fi

 

Jaa

***