ISE

Innovative Student Evaluation in Work Based Learning

www.iseproject.org

Projektin kesto

1.10.2012 - 31.9.2014

Rahoittajat

Cimo, Leonardo da Vinci -ohjelma (Innovaation siirto)

Toteuttajat

  • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, koordinaattori
  • Klaipedos Siuvimo ir paslaugu verslo mokykla, Liettua
  • Handwerkskammer Lübeck, Saksa
  • Selcuklu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Turkki

Lisäksi hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Aike International Oy/Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ja Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

Kohderyhmä

Opettajat, kouluttajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on muokata ESR-rahoitteisessa Ammattisilta-hankkeessa kehitetty työssäoppimisen ohjauksen pedagoginen malli kansainväliseen oppimisympäristöön. Malliin sisältyvään, opiskelija-arviointia koskevaan osaan on lisäksi tavoitteena luoda innovatiivisia opiskelija-arvioinnin menetelmiä.

Toteutus

Hankkeessa tarkastellaan työssäoppimisen ohjauksen pedagogista mallia kunkin partnerimaan työssäoppimisen nykytilanteesta käsin. Malli muokataan soveltuvaksi eurooppalaiseen yhteistyöhön. Hankkeessa tehtävä varsinainen kehittämistyö kohdistuu opiskelijoiden arviointimenetelmiin työssäoppimisen aikana. Sekä muokattu ohjausmalli että hankkeessa luodut arviointimenetelmät pilotoidaan ja niiden pohjalta tehdään parannukset. Hankkeen toteutus on jaettu työpaketteihin. Jokaisella partnerilla on päävastuu vähintään yhdestä työpaketista.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on kansainväliseen ympäristöön muokattu työssäoppimisen ohjauksen pedagoginen malli, jossa on erityisesti kehitetty opiskelija-arvioinnin osaa. Malli on vapaasti saatavilla Internetissä.

Yhteystiedot

Hankkeen koordinaattori Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

Työssäoppimisen ohjaus (ISE)

Jaa

***