EWWE

Experiencing the World of Work in Europe

(Leonardo asiantuntijoiden liikkuvuushanke)

Projektin kesto

1.6.2012 - 31.5.2014

Rahoittajat

Euroopan Unioni, Leonardo-ohjelma (VETPRO)

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston henkilökunta, ammatillisten aineiden opettajat

Tavoite

Yhteensä 12 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa työskentelevää ammatillisten aineiden opettajaa suorittaa kahden viikon mittaisen työelämäjakson ulkomailla. Kohdemaat ovat Espanja (Madrid ja Palma de Mallorca), Iso-Britannia (Leeds ja Lontoo) ja Saksa (Dortmund ja Lyypekki). Yhteen kohteeseen lähtee samalla kertaa kaksi opettajaa. Tavoitteena on toteuttaa kuusi kahden viikon jaksoa keväällä 2013 ja vastaavasti kuusi jaksoa keväällä 2014. Opettajilla on hankkeen avulla mahdollisuus kehittää ja päivittää oman erikoisalansa ammatillista osaamista eurooppalaisessa viitekehyksessä sekä parantaa avaintaitojaan kuten esimerkiksi kieli- ja kommunikaatiotaitoaan, kykyä toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja ongelmanratkaisutaitoaan. Tavoitteena on myös perehtyä jossakin määrin työssäoppimisen arviointitapoihin isäntäoppilaitoksessa. Edellä mainitut tavoitteet edistävät Ekamissa tarjottavan ammatillisen opetuksen laadun paranemista.

Toteutus

Tiedotus hankkeesta henkilöstölle, haku osallistujaksi avataan henkilöstölle, osallistujien valinta, valmennus, ulkomaan jakson toteutus, palautekeskustelut, osallistujien raportointi sekä arviointi jakson onnistumisesta. Toteutuksessa hyödynnetään edellisessä VETPRO-hankkeessa BREBA tuotettua asiantuntijan ulkomaan jakson toteuttamisen mallia.

Tulokset

Kevätlukukauden 2014 lopussa 12 Ekamin ammatillisten aineiden opettajaa on suorittanut ulkomaan jakson kohdemaassa. Hankkeen tuloksena Etelä-Kymenlaaksossa on monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimimiseen perehtyneitä ja motivoituneita ammatillisten aineiden opettajia, jotka kykenevät tarjoamaan innostavaa opetusta opiskelijoille, kehittämään oman alansa koulutusta ja sitä kautta kehittämään alueen työelämää positiiviseen, kansainvälisen työelämän vaatimukset täyttävään suuntaan.

Yhteystiedot

Hankkeen koordinaattori Paavo Ahosola
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 040 502 8460
paavo.ahosola(a)ekami.fi

 

Jaa

***