BRAID

Developing the VET in the Hairdressing field to meet the market needs

Projektin kesto

1.8.2012 . 31.7.2014

Rahoittajat

Euroopan Unioni, Leonardo-ohjelma, Kumppanuushankkeet

Kohderyhmä

Kohderyhmä on hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat

Projektiryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluu kolme oppilaitosta Etelä-Suomesta: Ekami (Kotka-Hamina), Ksao (Kouvola) ja Amisto (Porvoo). Ulkomaisia yhteistyökumppaneita ovat Francesc de Borja Moll (Espanja, Palma de Mallorca), Leeds City College (Iso-Britannia, Leeds) ja Virginska skolan (Ruotsi, Örebro). Ekami toimii projektin koordinaattorina.

Tavoite

Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ammattitaitoa (hard skills) ja työelämätaitoja (soft skills) sekä luoda hiusalalle kansainvälinen verkosto.

Toteutus

Hankkeessa järjestetään workshoppeja eri partnerikouluissa. Näissä oppimistapahtumissa kaikkien partnerikoulujen opiskelijat tuottavat opetussuunnitelmiin sisältyvien, ennalta valittujen teemojen mukaisia kampauksia harjoituspäille. Workshoppien idea ja toteutusmalli luodaan ja testataan projektin alkuvaiheessa. Workshoppien aikana opettajat ohjaavat opiskelijoita sekä kokoontuvat yhdessä oppimaan opetuksen ajankohtaisista asioista. Työelämää on mukana esim. workshoppien arviointitilaisuuksissa. Workshoppien väleissä partnerit ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa sähköpostitse ja sosiaalisen median avulla.

Tehtävien suorittamisprosessit sekä tuotokset tallennetaan sähköisiin portfolioihin. Prosessien kuvauksissa pyritään käyttämään digitaalisen tarinankerronnan menetelmää.

Tulokset

Hankkeessa syntyy viisi kampausnäyttelyä materiaaleineen sekä teemapankki. Projektissa kehitettyä tehtävien suorittamismallia voidaan soveltaa eri aloilla.

Yhteystiedot

Hankkeen koordinaattori Mirva Muona
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 050 567 5039
mirva.muona(a)ekami.fi

Jaa

***