Tykenelikko

Oppiva Kaakkois-Suomi -verkosto

Projektin kesto

17.6.2013 - 31.12.2014

Rahoittajat

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Koordinaattori:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Yhteistyökumppanit:
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao
Saimaan ammattiopisto Sampo

Kohderyhmä

Yritykset ja julkisyhteisöt

Tavoitteet

 • Tiivistää verkoston yhteistyötä maakuntien elinkeinoelämän osaamisen kehittämisessä
 • Luoda maakunnallinen yhteistyömalli verkoston oppilaitosten koulutus- ja kehittämispalveluiden suunnittelusta, markkinoinnista ja toteuttamisesta
 • Laatia verkoston yhteinen maakunnallinen koulutustarjotin moduloimalla valittujen alojen tutkintoja ja hyödyntämällä C&Q Kaakko-osaamistarvetietokannasta ja asiakaspotentiaalikyselystä saatuja tietoja
 • Lisätä asiakkaiden osallistamista palvelutarjonnan kehittämisessä
 • Kuvata verkoston palvelutoiminnan prosessi (asiakasohjaus, toimintaperiaatteet ja -käytännöt)
 • Pilotoida yhteistyömalli, palvelutoiminnan prosessi ja koulutustarjottimen toteutuminen
 • Edistää verkoston oppilaitosten asiantuntijuutta tuotekehityksessä, tuotteistamisessa ja tutkintoihin valmistavan koulutuksen moduloinnissa sekä asiakastyössä

Toteutus

 • Kartoitetaan verkoston toimijoiden nykyinen koulutus- ja palvelutarjonta, palveluprosessit ja tuotekehityksen toimintamallit sekä hyödynnetään C&Q-Kaakko-osaamistarvetietokannasta saatua ennakointitietoa
 • Valitaan suunnittelutyötä varten kunkin verkostotoimijan alueelta yritysyhteistyökumppanit, jotka edustavat matkailu-, kuljetus- ja metallialoja (pilottialat)
 • Pilotoidaan verkoston suunnittelema koulutuskalenteri, yhteistyömalli ja palvelutoimintaprosessi, arvioidaan kokemukset ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet
 • Järjestetään suunnittelun ja toteutuksen tueksi koulutuksia tuotekehityksestä ja asiakastyöstä sekä pilotoitavien alojen ammatillisen osaamisen kehittämisestä

Tulokset

 • Maakunnallinen yhteistyömalli työelämäpalvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • Verkoston yhteinen maakunnallinen koulutustarjotin
 • Verkoston palvelutoiminnan prosessikuvaus
 • Verkoston toimijoiden tuotekehitys- ja tuotteistamisosaaminen on lisääntynyt

Yhteystiedot

Projektivastaava Liisa Avelin
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
puh. 040 704 4454
liisa.avelin(a)ekami.fi

Jaa

***