Pedaali

Pedagogiikkaa aikuisille ammatillisessa lisäkoulutuksessa

pedaalihanke.wordpress.com

Projektin kesto

1.6.2013 - 21.12.2014

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämiseen

Toteuttajat

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Faktia Koulutus Oy
JAKK liikelaitos
Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus
Luksia, koordinaattori
TTS - Työtehoseura

Kohderyhmä

Kouluttajat ja oppilaitosjohto
Tutkinnon suorittajat, työelämä

Tavoite

Tavoitteena on aikuiskouluttajien osaamisen vahvistaminen näyttötutkintoprosessin eri vaiheissa, pedagogisen johtamisen kehittäminen näyttötutkintoprosessissa ja verkostoyhteistyön ja osaamisen jakamisen kulttuurin vahvistaminen

Toteutus

Hankkeen toteutuksen keskeisen rungon muodostavat sekä organisaatiokohtaiset että verkostossa toteutettavat kehittämisfoorumit, joihin osallistuvat foorumin kulloisenkin teeman mukaan sekä kouluttajat, oppilaitosjohto, työelämän edustajat että tutkinnon suorittajat. Ekamin strategian yhtenä painopisteenä on pedagoginen kehittäminen ja uuden opettajuuden syntyminen. Ekamin kehittämisfoorumit tukevat tätä työtä. Lisäksi hankkeen aikana paneudutaan IMS-toimintajärjestelmään kuvattujen prosessien viemiseen käytäntöön.

Tulokset

1. Työvälineitä kouluttajille osaamisen tunnistamiseen ja opetukseen.
2. Roolikartta ammatillisen kouluttajan ohjauksellisen roolin kuvaamiseen.
3. Oppilaitoskohtainen pedagogisen johtamisen malli. Ekamissa lähinnä mallin täsmentäminen tarvittaessa.
4. Vahvistunut osaamisen jakamisen kulttuuri.

Yhteystiedot

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

Jaa

***