MASTO

Maahanmuuttajien suomen kielen testi- ja haastatteluaineistopankki

Projektin kesto

1.8.2013 - 31.12.2014

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämiseen

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Omnia
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Sampo, koordinaattori

Kohderyhmä

Aikuiskouluttajat
Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat maahanmuuttajat

Tavoite

Tavoitteena on

  • edistää maahanmuuttajien pääsyä ammatilliseen koulutukseen ja ennalta ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä
  • tuottaa konkreettisia alakohtaisia materiaaleja ja työkaluja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen hakeutumisvaiheeseen
  • tuoda maahanmuuttajien kielikoulutus ja ammatillinen koulutus lähemmäksi toisiaan sekä luoda kiinteämpi yhteistyöverkko suomen kielen ja ammatillisten kouluttajien välille
  • muodostaa projektikumppanien välinen alueellinen verkosto maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen hakeutumisvaiheen kehittämiseen
  • hyödyntää osallistuvien oppilaitosten osaamista sekä levittää tuotettuja alakohtaisia materiaaleja ja hyviä käytäntöjä myös osallistujaverkoston ulkopuolelle

Toteutus

Hankkeessa tehdään suomen kielen testistö seitsemälle ammattialalle. Ekami vastaa rakennus- ja marata-alasta. Lisäksi kehitetään yhtenäinen haastattelulomakkeisto. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Axxellin kanssa, jossa on kehitetty kotoutumiskoulutukseen laajamittaisesti maahanmuuttajien testausmenetelmiä. Testistöä ja haastattelulomakkeistoa testataan ja pilotoidaan ristiin hanketoimijoiden kesken.

Tulokset

1. Maahanmuuttajien suomen kielen yhteismitallinen ammattialakohtainen testipatteristo (pääosin taitotasolle B.1.1)
2. Yhtenäinen haastattelulomakkeisto, joka sisältää sekä yleisen että alakohtaisen kysymysosan.

Yhteystiedot

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

Jaa

***