Vaikute

Projektin kesto

1.2.2013 - 31.5.2014

Rahoittaja

William ja Ester Otsakorven Säätiö

Toteuttaja

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

Opettajat, kouluttajat ja opiskelijat

Tavoite

Tavoitteena on luoda koulutuksen toteutusmalli, joka nykyistä paremmin mahdollistaa opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun ja toteutuksen, mikä edistää läpäisyasteen paranemista. Toteutusmallissa huomioidaan myös oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja opiskelijaa aktivoivien menetelmien käyttäminen.

Mallin osaksi luodaan sähköiseen ympäristöön opetus- ja opiskelumenetelmäpankki, jonka keskeisenä ideana on ohjata opettajia/kouluttajia kulloiseenkin opetus- ja oppimistilanteeseen sopivan menetelmän löytämisessä ottaen huomioon myös opiskelijoiden oppimistyylit.

Toteutus

Osio A: Koulutuksen toteutusmalli

1. Pilottialojen (metalli, sähkö, rakennus, marata) edustajien kanssa luodaan yhteistoiminnallisesti koulutuksen toteutusmalli kevään 2013 aikana.

  • toteutusmalli koskee sekä ammatillista peruskoulutusta että aikuiskoulutusta
  • ryhmissä mukana myös opinto-ohjaajia ja atto-aineiden opettajia
  • varmistetaan erilaisten reunaehtojen vaikutus mallin suunnitteluun ja pilotointiin

2. Toteutetaan pilotointi syksystä 2013 alkaen.

  • pilotoinnissa pedagogisten ohjausryhmien ohjaustuki
  • kokemusten kerääminen ja raportointi sekä pedagogisille ryhmille että alojen esimiehille

Osio B: Menetelmäpankki

1. Menetelmäpankki rakennetaan jollekin Ekamin nykyisin käytössä olevista verkkoalustoista
2. Ryhmitellään opetusmenetelmät valittujen kriteerien mukaisesti
3. Tehdään tarkemmat kuvaukset opetusmenetelmistä.
4. Siirretään opetusmenetelmien kuvaukset alustalle.

Tulokset

Yksilölliset opintopolut paremmin mahdollistava koulutuksen toteutusmalli. Oppimisympäristöjen laajentamista tukeva opetusmenetelmäpankki.

Yhteystiedot

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

Jaa

***