TutKIVA

Projektin kesto

1.6.2013 - 31.12.2014

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

Toteuttajat

Koordinaattori: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Verkostossa: Koulutuskeskus Salpaus, Jaakkiman kristillinen opisto, Porvoon ammattiopisto Amisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SamiEdu

Kohderyhmä

Verkoston oppilaitosten opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat

Tavoitteet

  • soveltaa tutkivan oppimisen periaatteita erilaista teknologiaa ja avoimia oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa, mikä mahdollistaa monimuotoisen, ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen ja uudenlaiset arviointitavat
  • lisätä opiskelijalähtöisiä työtapoja, joissa painotetaan tiedon luomisen ja ongelmanratkaisun menetelmiä autenttisissa ympäristöissä ja korostetaan yhteisöllisyyttä
  • parantaa opettajien ja opiskelijoiden valmiuksia hyödyntää opetuksessa, oppimisessa ja ohjauksessa sosiaalista mediaa ja verkkoympäristöjä
  • kehittää opetusteknologian käyttöä ja avoimia oppimisympäristöjä hyödyntävää opetusta ja pedagogiikkaa niin, että teoria-, työsali- ja työssäoppimisjaksot muodostavat selkeän jatkumon, jonka aikana hyödynnetään samoja välineitä ja menetelmiä

Totetutus ja tulokset

  • suunnitellaan ja toteutetaan valituilla pilottialoilla opetusteknologiaa hyödyntäviä opintoja, joissa sovelletaan tutkivan oppimisen pedagogisia periaatteita ja kehitetään erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta
  • opetusteknologiaa ja mobiililaitteita hyödynnetään opiskelijan ohjauksessa niin, että oppimistavoitteet ja käytännön työ yhdistyy aiempaa laadukkaammin mahdollistaen oppimisen arvioinnin eri menetelmin toteutetun opiskelun ja erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä
  • varmistetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteiden toteuttamista kehittämällä ja levittämällä erilaisten työvälineiden, kuten sähköisen oppimispäiväkirjan, blogien yms. käyttöä oppimisen dokumentointiin ja näkyväksi tekemiseen yhteistyössä työssäoppimispaikkoina olevien yritysten kanssa
  • alakohtaisten kokeilujen jälkeen laaditaan ohjeistuksia ja malleja toteutuksista muiden alojen ja eri opintojen/tutkinnonosien tai toisten oppilaitosten käyttöön
  • opettajille ja opiskelijoille järjestetään yhteisiä pedagogisia työpajoja: hankkeen alussa parannetaan ja annetaan valmiuksia opetusteknologian, mobiililaitteiden, verkkoympäristöjen ja sosiaalisen median käyttöön ja mahdollisuuksiin, myöhemmin jaetaan kokemuksia jo käytössä olevista keinoista sekä hankkeen loppuvaiheessa jaetaan tuotettuja uusia malleja

Yhteystiedot

Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 040 755 5056
hilkka.huisko(a)ekami.fi

Jaa

***