Väylä yrittäjyyteen

Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategia ja toimintaohjelma 2020

Projektin kesto

1.10.2013 - 31.12.2014

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Hallinnoija:
Cursor Oy

Osatoteuttajat:
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Kohderyhmä

Kaakkois-Suomen kunnat, oppilaitokset ja yrittäjäjärjestöt

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on luoda suuntaviivat kaakkoissuomalaiselle yrittäjyyskasvatukselle. Projektilla pyritään yrittäjyyskasvatuksen systemaattiseen ja johdonmukaiseen kehittämistyöhön sekä tiiviin yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden verkoston rakentamiseen. Strategia ja toimintaohjelma sitouttaa eri toimijat yrittäjyyskasvatukseen ja tuo selkeän mallin yrittäjyyskasvatuksen toteutuksen mahdollistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on vakiinnuttaa systemaattinen arviointi osaksi yrittäjyyskasvatustointa.

Toimenpiteet

  • Kuvataan yrittäjyyskasvatuksen ja -valmennuksen nykytila Kaakkois-Suomessa alueittain ja kouluasteittain
  • Perehdytään eri yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleihin
  • Työstetään strategiaa ja toimintaohjelmaa työpajoissa
  • Kootaan yhtenäinen Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2020
  • Luodaan malleja yrittäjyyskasvatuksen systemaattiselle arvioinnille
  • Luodaan yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöryhmä/ryhmät, jotka jatkavat hankkeen päätyttyä yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä, strategian juurruttamista ja toteuttamista

Tulokset

  • Yrittäjyyskasvatuksen ja -valmennuksen nykytilan kuvaus (alueittain ja kouluasteittain)
  • Yrittäjyyskasvatuksen ja -valmennuksen painopisteet ja kehittämistavoitteet (alueittain ja kouluasteittain)
  • Yrittäjyyskasvatuksen toimijaverkostot/yhteistyöfoorumit

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa -ihmisissä ja organisaatioissa, sanoissa ja teoissa!

 

 

Yhteystiedot

Projektivastaava Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 040 755 5056
hilkka.huisko(a)ekami.fi

Projektiassistentti Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 050 581 7333
tuula.immonen(a)ekami.fi

 

Jaa

***