AmisURA

Projektin kesto

1.3.2010 - 30.6.2013

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

Projektin kohderyhmän muodostavat opettajat, oppilashuotohenkilöstö ja koulutuspäälliköt

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on opintojen keskeyttämisen vähentäminen ja läpäisyasteen kohottaminen uusien pedagogisten ratkaisujen avulla sekä opiskelijoiden uraohjauksen kehittäminen.

Toteutus

Suunnittelu ja nykytilanteen kartoitus

 • uusien toimintamallien suunnittelu 4 - 5 pilottialalla
 • kartoitus keskeyttämisen syistä ja uraohjauksen tilanteesta, toimenpiteiden suunnittelu

Toteuttaminen ja kehittäminen

 • koulutukset ja workshopit opettajille, oppilashuoltohenkilöstölle, koulutuspäälliköille, yms.
 • uusien pedagogisten ja opetusjärjestelyihin liittyvien ratkaisujen suunnittelu ja kokeilu
 • opintojen henkilökohtaistamisen ja uraohjauksen parantamiseen liittyvät toimet
 • opiskelijan ohjausprosessin selkiyttäminen ja prosessikuvauksen laatiminen
 • moniammatillisen yhteistyön ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön uusien mallien suunnittelu ja kokeilu
 • keskeyttämisen ja tutkintosuoritusten seuranta

Vakiinnuttaminen

 • kehitettyjen toimintamallien käyttöönotto
 • hyvien toimintakäytänteiden levittäminen eri alojen, nuorten ja aikuisten koulutuksen sekä eri toimipisteiden välillä
 • tiedottaminen ja kouluttaminen

Tulokset

 • selvitys keskeyttämisen syistä Ekamissa
 • henkilökohtaistamisen ja uraohjauksen toimintamalleja
 • moniammatillisen yhteistyön ja huoltajayhteistyön toimintamalleja
 • uusia pedagogisia ja opetusjärjestelyihin liittyviä toimintatapoja > uutta opettajuutta
 • opiskelun ohjauksen prosessikuvaus koko koulutuksen ajalta

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 395 9660
hilkka.huisko(a)ekami.fi

Projektiassistentti Saila Ylämäki
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 395 9131
saila.ylamaki(a)ekami.fi

 

Jaa

***