Ammattisilta

Projektin kesto

1.3.2008 - 30.6.2011

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto,
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Hallinnoija:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Osatoteuttajat:
Kouvolan seudun ammattiopisto

Kohderyhmä

Projektin kohderyhmän muodostavat opettajat ja työpaikkaohjaajat

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen pedagogisten mallien ja ohjauksen yhdenmukaistaminen ja mallintaminen, toimintatapojen luominen opetuksen työelämävastaavuuden kehittämiseen sekä yhtenäisen työpaikkaohjaajakoulutuksen käyttöönotto oppilaitosten eri koulutusmuodoissa.

Toteutus

Suunnittelu
Yhteistyöverkoston luominen ja kartoitukset
Toteuttaminen ja kehittäminen

 • koulutukset ja workshopit opettajille
 • työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen pedagogisen ohjauksen kehittäminen
 • opettajien kehittämishankkeiden toteuttaminen
 • työpaikkaohjaajakoulutuksen opetussuunnitelman laatiminen
 • työpaikkaohjaajakoulutusten toteuttaminen

Vakiinnuttaminen

 • työssäoppimisen toimint amallien kuvaaminen laadunohjausjärjestelmään
 • kehitettyjen toimepiteiden ja toimintamallien käyttöönoton vahvistaminen
 • kehittämistarpeiden analysoiminen jatkotyöskentelyn pohjaksi

Tulokset

 • työssäoppimisen ohjauskäytäntöjen nykytilan kartoitus
 • työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen pedagogisen toteutuksen kuvaus oppilaitosten laadunohjausjärjestelmään
 • opettajien työelämäosaamista kehittävien hankkeiden toteuttaminen ja niiden raportointi
 • joustava ja monimuotoinen työpaikkaohjaajakoulutus
 • työpaikkaohjaajakoulutuksen opetussuunnitelma
 • työpaikkaohjaajakoulutuksen koulutusmateriaali

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 395 9205
sari.hakkinen(a)ekami.fi

Projektiassistentti Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 395 9137
tuula.immonen(a)ekami.fi

 

Jaa

***