Osaava työelämän kehittäjä

Projektin kesto

1.3.2010 - 31.12.2012

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Hallinnoija:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Osatoteuttajat:
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotka

Kohderyhmä

Hankkeen valmennusohjelma on tarkoitettu yrityspalvelujen parissa työskenteleville ja yritysyhteistyötä jo tekeville aikuiskoulutusorganisaatioiden ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään liiketoimintaosaamista ja haluavat syventää osaamistaan. Ohjelman osallistujat toteuttavat konkreettisen henkilöstön osaamisen kehittämishankkeen muutamassa Kymenlaakson alueen yrityksessä. Kehittämishankkeiden tuloksena syntyy käytännössä testattu ja kehitetty työkalu, palvelu tai toimintamalli.

Tavoitteet

Osaava työelämän kehittäjä -hankkeen tavoitteena on

 • tuotteistaa aikuiskoulutusorganisaatioiden yrityksille suunnattuja kehittämis- ja koulutuspalveluita
 • rakentaa yrityspalvelusektorilla toimivien palveluntarjoajien verkostomaista työtapaa
 • kehittää ja syventää valmennusohjelmaan osallistuvien liiketoimintaosaamista ja parantaa heidän ammattitaitoaan ja osaamistaan yrityksille suunnattujen palvelujen tuottamisessa

Toteutus

Kartoitus

 • yhteistyöverkosto ja yhteistyön nykytila
 • aikuiskoulutusorganisaatioiden yrityspalvelujen osaamisen SWOT

Toteuttaminen

 • valmennusohjelma
 • yrityksissä toteutettavat kehittämishankkeet
 • verkoston toimintatavan rakentuminen

Tulokset

 • kehittämishankkeissa rakennetut ja testatut kehittämispalvelut, työkalut ja palvelumallit on tuotteistettu, tuotteistamisprosessi on kuvattu
 • kehittämispalvelujen yhteistyömallin ja verkoston syntyminen
 • valmennusohjelmaan osallistuneiden osaamisen hyödyntäminen
 • hyvien käytäntöjen jakaminen

Lataa projektin esite tästä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Ritva Reivilä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 395 9278
ritva.reivila(a)ekami.fi

Projektiassistentti Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 395 9137
tuula.immonen(a)ekami.fi

 

Jaa

***