Opin Ovi Kymi

Projektin kesto

1.8.2008 - 31.12.2012

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Hallinnoija:

  • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Osatoteuttajat:

  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
  • Helsingin Yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kotka
  • Kouvolan seudun Ammattiopisto
  • Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus

Kohderyhmä

Opintoneuvontaa ja henkilökohtaista ohjausta antavat henkilöt koulutusorganisaatiossa, työhallinnossa ja työelämän organisaatioissa.

Tavoitteet

Kehittää aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarjontaa, palvelujen koordinointia ja parantaa palveluiden näkyvyyttä ja laatua sekä helpottaa palvelujen saatavuutta. Edistää eri toimijoiden verkostoitumista Kymenlaaksossa, kehittää ohjaus- ja neuvontatyössä toimivien henkilöiden osaamista ja ohjauksen ja neuvonnan työvälineitä.

Toteutus

Projekti koostuu neljästä osaprojektista, joiden toiminnasta, tuloksista ja taloudesta vastaavat projektipartnerit. Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson seudullisten neuvonta- ja pohjauspalvelujen verkostotoiminnan suunnittelu ovat projektin keskeisiä toimintoja. Neuvontapalvelujen suunnittelutyö toteutetaan yhteissuunnitteluna Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson neuvontahenkilöiden muodostamissa verkostoissa. Verkoston viestintä-osaprojekti tukee verkoston neuvontapalvelujen suunnittelua tuottamalla viestintä- ja markkinointimateriaalia. Verkoston osaaminen- osaprojekti organisoi ja toteuttaa neuvontapalvelun suunnittelua tukevaa ja neuvontahenkilöstön osaamista kehittävää yhteistä koulutusta.

Tulokset

1. Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson oppilaitosten ja työvoimatoimiston neuvonnan ja ohjauksen poikkihallinnollinen verkosto toimii ja yhteinen neuvontapalvelu suunniteltu. Toimijoiden sisäinen ja välinen neuvonta ja -ohjaus toimivat asiakkaalle henkilökohtaistettuna palveluna. Neuvontaverkoston palvelut tavoittavat työelämän organisaatiot
Koulutukseen hakeutumisvaiheen käytäntöjä sekä neuvonnan ja ohjauksen työvälineitä on kehitetty.

2. Neuvonnan ja -ohjauksen henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet on määritelty.
Verkosto-osaaminen on vahvistunut ja yhteinen näkemys neuvonnasta ja ohjauksesta on muodostunut.

3. Verkoston neuvonta – ja ohjaustoimintaa tukevia monikanavaisia tiedotus- ja verkkopalveluja on kehitetty, verkoston sisäinen tunnettuus on parantunut ja verkostoviestintä vakiintunut. Aikuiskoulutustiedon saatavuus on parantunut.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Ritva Reivilä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 3959 278
ritva.reivila(a)ekami.fi

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 3959 276
eija.leinonen(a)ekami.fi

Projektiassistentti Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 3959 137
tuula.immonen(a)ekami.f

 

Jaa

***