IcecrEaM

Projektin kesto

1.8.2008 - 31.7.2010

Rahoittajat

Euroopan Unioni, Leonardo-ohjelma

Toteuttajat

 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
 • Conselleria d`Educacion y Cultura, Palma de Mallorca
 • IES Juniper Serra, Palma de Mallorca
 • Newham College of Further Education, Lontoo
 • Ujpesti Muszaki Középiskola ès Gimnàzium (The Bilingual Technical Secondary School), Budpest

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen parissa toimivat opettajat ja opiskelijat

Tavoite

Opiskelijaliikkuvuuden laadun parantaminen luomalla uusia työkaluja sekä kartoittamalla jo käytössä olevia menetelmiä ja välineita.

Toteutus

Hakemuksen mukaiset toiminnot on toteutettu hankkeen toimintakauden aikana. Toimintaa varten on perustettu työryhmät partnerioppilaitoksissa. Työryhmät ovat työstäneet tavoitteiden mukaisia toimintoja kansainvälisten kokousten välisenä aikana. Toteutuksessa on mukana henkilöstöä ja opiskelijoita kaikista partnerioppilaitoksista.

Tulokset

Hankkeessa on luotu

 • lomaketyökaluja: Student Profile -lomake, Student Work Placement Evaluation -lomake, ohjeistus ennen ulkomaan jaksoa tapahtuvaan valmennukseen
 • logo
 • hankkeen arviointilomake sekä hankkeeseen osallistuneelle henkilöstölle että opiskelijoille
 • hankkeen toiminnot ja tuotteet on dokumentoitu Ekamin moodleen
 • hankkeella on Facebook-pohjainen kotisivu
 • hankkeen tuloksia ollaan kokoamassa kirjaksi

Yhteystiedot

Kv-päällikkö Marja Seppälä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 395 9217
marja.seppala(a)ekami.fi

Jaa

***