Breaking Barriers

Projektin kesto

1.6.2010 - 31.5.2012

Rahoittajat

CIMO, Euroopan unioni (Vetpro-ohjelma)

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston henkilöstö

Tavoite

Tavoitteena on oppilaitoksen strategian mukaisesti yhteisöllisyyden lisääminen ja eri ammattiryhmien yhteistoiminnan tehostaminen. Kansainvälisen toiminnan toteuttamisessa tarvitaan kaikkia oppilaitoksessa toimivia henkilöitä. Breaking Brarriers -hanke mahdollistaa myös muiden kuin opettajien osallistumisen ulkomaille suuntautuvaan liikkuvuuteen. Osallistuminen hankkeeseen edistää henkilöstön kansainvälistymistaitojen paranemista. Hankkeen aikana on tavoitteena luoda ohjeistus/ideapaketti henkilöstön ulkomaanjaksojen valmennusta varten.

Toteutus

Osallistujat suorittavat noin yhden viikon mittaiset ulkomaanjaksot joko Espanjassa, Ranskassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa, Turkissa tai Kreikassa. Liikkuvuusjaksot toteutetaan 4 - 5 henkilön ryhmissä. Kuhunkin ryhmään kuuluu edustaja opetushenkilöstöstä, oppilaitoksen johdosta, tukipalveluhenkilöstöstä sekä oppilashuollosta. Osallistujien valmennuksessa ja hankkeen raportoinnissa tullaan käyttämään sosiaalisen median keinoja.

Tulokset

Henkilöstön kansainväliset taidot paranevat ja yhteisöllisyys lisääntyy. Henkilöstön kansainväliseen liikkuvuuteen on luotu yhtenäinen ohjeistus.

Yhteystiedot

Kv-päällikkö Marja Seppälä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 395 9217
marja.seppala(a)ekami.fi

Jaa

***