Projektin kesto

1.1. 2006- 31.12.2007

Koordinaattori

Etelä- Suomen lääninhallitus
Tavoiteohjelma
Projekti toteutetaan ESR- tavoiteohjelma 3:n toimenpidekokonaisuudessa 3.1. (koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen).

Hallinnoija

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (aikuiskoulutus)

Projektipartneri

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (sosiaali- ja terveysala), OTE-osaprojekti

Osaprojektit

Projekti koostuu kahdesta hankeosiosta

Tavoitteet

Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoKartoittaa Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston aikuiskoulutuksen opetushenkilöstön asiantuntijuus, osaaminen ja kehittämistarpeet.
KyAMK
Kehittää osaamisen johtamisen työvälineitä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla kartoittamalla opetushenkilöstön asiantuntijuus, osaaminen ja kehittämistarpeet sekä kehittää osaamisen johtamista systemaattisena johtamistyönä ja jatkuvana prosessina.

Kehittää oppilaitosten työelämäosaamista seuraavasti:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kehittää Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston henkilöstön valmiuksia työelämälähtöisten koulutusten tuotteistamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa kuvaamalla prosesseja, määrittelemällä niissä vaadittava osaaminen ja tuottamalla toimintamalleja ja työvälineitä.
KyAMK
Kehittää Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opetushenkilöstön työelämän tulevaisuuden ennakointia ja T&K -osaamista osaamisen johtamisen menetelmiä ja työvälineitä kehittämällä.

Kohderyhmä

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja Harjun oppimiskeskuksen aikuiskoulutuksen opettajat
Välillinen kohderyhmä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt
KyAMK
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat

Tulokset

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
On kartoitettu Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston, aikuiskoulutuksen opetushenkilöstön asiantuntijuus, osaaminen ja kehittämistarpeet. Kartoituksia hyödynnetään henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa ja henkilö-, ryhmä- ja yksikkökohtaisten kehittämissuunnitelmien laadinnassa.
Oppilaitosten henkilöstön työelämäosaaminen on kuvattu ja kehittämistarpeet määritelty (kehittämissuunnitelmat).

Osaajia on koulutettu ja henkilöstöllä on valmiudet ottaa
käyttöön työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelun j toteutuksen työvälineet.
KyAMK
On kehitetty osaamisen johtamisen työvälineitä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla kartoittamalla opetushenkilöstön asiantuntijuus, osaaminen ja kehittämistarpeet sekä kehitetty osaamisen johtamista kokonaisuudessaan systemaattisena ja jatkuvana johtamistyönä. Näin myös opettajien T&K -osaaminen on edistynyt; opettaja osaa hyödyntää tulevaisuuden ennakoinnin erilaisia oppimisympäristöjä ja työvälineitä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Ritva Reivilä,
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
ritva.reivila(a)ekami.fi

Projektipäällikkö Päivi Parkko,
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osaprojektin (OTE) vetovastuu