Civet

Counselling Immigrants in Vocational Education and Training

Projektin kesto

1.10.2011 - 30.9.2013

Rahoitus

CIMO, Leonardo da Vinci -ohjelma (Innovaation siirto)

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, koordinaattori
Newham College of Further Education, Iso-Britannia
Utbildning och vägledning, Arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstads kommun, Ruotsi
Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft (BBAG) e. V, Saksa
Greta du Velay, Ranska
Achaia Adult Education Institute, Kreikka

Kohderyhmä

Projektin kohderyhmänä ovat ammatinopettajat ja työpaikkaohjaajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä ammatinopettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista toimittaessa maahanmuuttajien kanssa työnopetustilanteissa sekä oppilaitoksessa että työssäoppimispaikoilla. Lisäksi tavoitteena on lisätä opettajien ja työpaikkaohjaajien monikulttuurista osaamista.

Toteutus

Hankkeen koordinaattorina toimii Ekami. Viiden ulkomaisen partnerin lisäksi hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Sisäasiainministeriö (Alpo-hanke), Aike International, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Kotkan kaupunki, siivoustoimi.

Hankkeessa havainnoidaan työssäoppimistilanteita, ja havainnointien pohjalta luodaan ohjausmalli ja sitä tukevaa materiaalia. Malli pilotoidaan ja sen pohjalta tehdään parannukset. Hankkeen toteutus on jaettu työpaketteihin. Jokaisella partnerilla on päävastuu vähintään yhdestä työpaketista.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on monikulttuurisen työssäoppimisen ohjaukseen sopiva malli. Mallin tueksi tehdään ohjekirjanen sekä tukimateriaalia.

Hankkeella on omat www-sivut, löydät ne osoitteesta

http://civet-project.tk/

 

Yhteystiedot

Tiinamari Vilkko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 010 395 9227
tiinamari.vilkko(a)ekami.fi

Jaa

***