ProTek3000

Projektin kesto

1.1.2011 - 31.12.2013

Jatkohanke

18.9.2014 - 30.6.2015

Rahoittajat

Euroopan aluekehitysrahasto, Kymenlaakson Liitto

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)

Kohderyhmä

Kymenlaakson prosessialan yritykset ja niiden henkilöstö
Oppilaitos, johon uusi oppimisympäristö perustetaan (Ekami, Haminan kampus)
Prosessialalle mahdollisesti perustettavat uudet yritykset (näiden tuotekehitys- ja testaustoiminta)

Tavoitteet

Luoda uusi oppimisympäristö: laitteet, ohjelmistot, verkko-oppimisympäristö monimuoto-opintoja varten.

Projektin tarkoituksena on kehittää alueen elinkeinorakenteen monipuolistamisen mahdollistava oppimisympäristö oppilaitoksen tiloihin. Tämä kemian, bio- ja prosessitekniikan alaa tukeva tekninen tila laitteistoineen ja ohjelmistoineen tulee tukemaan alueen yritysten tuotekehitystä ja testaustoimintaa.

Toteutus

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat

  • Opetustilojen suunnittelu ja rakentaminen
  • Laitteistovaihtoehtojen selvitys ja valinta
  • Ohjelmiston valinta
  • Tarjouskilpailut (laitteet ja ohjelmistot)

Projektitiimi, ohjausryhmä sekä yhteistyökumppanit toteuttavat edellä mainitut toimenpiteet projektin aikana.

Tulokset

Projektin tuloksena saadaan uusi, ajanmukainen oppimisympäristö (laitteet, ohjelmistot ja verkko-oppimisympäristö monimuoto-opintoja varten).

Projektin päätyttyä laitteet ohjelmistoineen jäävät oppilaitoksen (yrityshautomon) käyttöön, jotka ovat sidosryhmien ja asiakkaiden käytettävissä myös projektin loppumisen jälkeenkin.

Tuotekehitys- ja simulointitilaa sekä laitteistoa käytetään alueen yritysten kehittämistoimintoja varten. Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kirsi S. Hovikorpi
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 3959 299
kirsi.hovikorpi(a)ekami.fi

Koulutuspäällikkö Kimmo Kallioniemi
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 3959 409
kimmo.kallioniemi(a)ekami.fi

Projektiassistentti Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 3959 137
tuula.immonen(a)ekami.fi

 

 

 

 

 

Jaa

***